Kom igång med kopplingen mellan Fakturering och Autogiro

Fakturering, Autogiro, Kom igång

Använder företaget både Fakturering och Autogiro i Fortnox, finns det möjlighet att med hjälp av en kundfaktura skapa upp ett betalningsuppdrag.

På så vis kommer pengarna dras per automatik från kunden.

Har du inte gjort grundinställningarna för Autogiro eller lagt upp några medgivande, kan du läsa mer i Kom igång med Autogiro‍ .

Inställningar

Kopiera länk hit

Gå till Inställningar - Fakturering - Betalsätt och betalningsvillkor.

Ligger betalningsvillkor med kod AG och text Autogiro då är det rätt. Saknar du betalningsvillkoret, kan du lägga upp det enligt nedan bild.

Nästa steg är att gå till Inställningar - Autogiro - Generella inställningar. Här fyller du i antal dagar till förfallodatum.
Det vill säga: Om du skapar upp en faktura med betalsätt Autogiro och fakturadatum 2020-03-01 samt har det inställt på 30 i antal dagar till förfallodatum, då kommer förfallodatumet att bli 2020-03-31 på fakturan.
Det är även på förfallodatumet som pengarna kommer dras från medgivandet (kunden).

Är det en kund vars faktura alltid ska betalas via autogiro kan man underlätta hanteringen genom att lägga in förvalt betalsätt på kunden. Gå till Register - Kunder - öppna kunden - fliken Faktureringsuppgifter och välj Autogiro som betalningsvillkor. Då väljs detta betalningsvillkor per automatik när en faktura skapas upp på kunden.

Skapa faktura

Kopiera länk hit

Gå till Meny - Fakturering - Skapa ny, ange kunden och fyll i relevant information och bokför fakturan.
Är du osäker på hur du ska skapa en faktura, kan du läsa mer om det i Skapa faktura - kundfaktura‍ .
OBS! Detta går att göra på samma sätt i avtalsfakturering, så länge som betalningsvillkor Autogiro används.

När fakturan bokförs får du en bekräftelse längst ner med att ett betalningsuppdrag skapats på medgivandet.

Skapa fil på betalningsuppdrag

Kopiera länk hit

Gå in till Autogiro och Betalningsuppdrag, där ligger sedan betalningsuppdraget som skapades utifrån ovan faktura. Längst ut till höger om betalningsuppdraget finns information om vilken faktura den är kopplad mot. Det går även att klicka på pennan och pappret för att få fram mer information om betalningsuppdraget.

Här kan du läsa mer om hur man hanterar filer för betalningsuppdrag och medgivanden: Skapa och skicka fil i Autogiro‍

Återrapportera betalning

Kopiera länk hit

När dragningarna utförts på banken loggar du in på din bank och hämtar en återrapporteringsfil på de utförda dragningarna.
Filen ska läsas in under Läs in fil i Fortnox Autogiro.
När du gjort detta kommer du se vilka dragningar som utförts samt vilka som eventuellt inte har lyckats gå igenom på grund av att exempelvis täckning på kundens kontot saknas.
Fakturorna som är kopplade till betalningsuppdragen kommer automatiskt slutbetalas när filen blivit inläst.

Fick du den hjälp du sökte?