Dela denna artikel

Skapa och skicka fil i Autogiro

Autogiro

Medgivanden och betalningsuppdrag måste skickas till bankgirot och bli godkända innan dragningar kan göras. Här visar vi hur det fungerar.

Gå till fliken Skapa fil.

Här kommer du per automatik alltid att komma in i filtret Inkluderas. Där listas allt som kommer att skapas när du klickar på knappen Skapa fil, längst ner till höger på sidan.

Vill du se eventuella medgivanden, betalningsuppdrag eller e-medgivanden som inte kommer att skapas i filen får du klicka på filtret Inkluderas ej. Du kan också välja att visa dessa samtidigt genom att du väljer att titta på filtret Alla.

Under filtret Inkluderas ej, samlas till exempel de betalningsuppdrag som har en markering längst ut på raden i form av en triangel med ett utropstecken i. Dessa betalningsuppdrag är inte redo att skickas vidare till Bankgirot då medgivandet som dessa är knutna till ännu inte är godkända. När dessa är godkända kommer statusen på betalningsuppdragen att ändras och kommer då kunna skickas vidare i en fil till Bankgirot. De flyttas då från filtret Inkluderas ej till Inkluderas.

När du har klickat på Skapa fil kommer de markerade medgivanden, avvisade e-medgivanden och betalningsuppdrag att skapas i en fil som du läser in på din internetbank, som sedan skickar den vidare till Bankgirot. En återrapporteringsfil med status på medgivanden skickas tillbaka till din internetbank.

Läs mer om återrapporteringen här: Läsa in fil i Autogiro‍ ‍

Fick du den hjälp du sökte?