Dela denna artikel

Aktivera/Inaktivera kunder

Fakturering

I denna artikel kommer du att lära dig hur du aktiverar eller inaktiverar kunder i din databas för att hantera ditt kundregister mer effektivt.

Om du har kunder som du inte längre säljer till så behöver de fortfarande finnas kvar i registret eftersom det finns kopplingar till redan bokförda dokument, som annars går förlorade.

På grund av detta så kan du inte radera en kund som har affärshändelser, utan endast sätta kunden som inaktiv i kundregistret.

För att sätta en kund som aktiv eller inaktiv klickar du på Register längst upp till höger i programmet och väljer Kunder.

Klicka dig in på aktuell kund. På fliken Grunduppgifter finner du möjligheten att sätta den aktuella kunden som aktiv eller inaktiv.

Om en kund sätts som inaktiv är den inte längre möjlig att lägga till på en offert, order eller faktura, där endast aktiva kunder är valbara.

I Kundregistret finns det också filter som gör att det möjligt att se aktiva och inaktiva kunder mer överskådligt. Ovanför listan över de kunder som finns i kundregistret så finns dessa filter att välja mellan.

Du kan styra om en kund ska vara aktiv eller inaktiv via inställning på kunden i kundregistret i programmet och via API, men du kan även i en kundimport sätta kunder som aktiva eller inaktiva.


Massbearbeta kunder
I kundregistret kan du välja att markera flera kunder via markeringsrutan längst till vänster i listan, för att sätta flera kunder som aktiva eller inaktiva på en och samma gång.

Fick du den hjälp du sökte?