Behörigheter i Fortnox Arkivplats

Arkivplats

I denna artikel kommer du att lära dig om olika behörigheter och roller som används inom Fortnox Arkivplats för att hantera dokument och filer på ett säkert sätt.

Företagets programadministratör eller systemadministratör‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.

Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Arkivplats vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

Arkivplats: Här väljer man för att ge behörighet till Arkivplats till en användare.

Om det bara är du som är användare av Fortnox Arkivplats kommer du automatiskt att ha full behörighet. Det innebär att du kommer åt alla dokument och inställningar och du kan själv lägga upp nya mappar i programmet. Om ni är flera användare kan det vara en fördel att lägga upp olika behörighetsgrupper. Genom en behörighetsgrupp bestämmer du vem som ska kunna se och hantera de olika mapparna och filerna i dem. Är ni flera användare har alla full behörighet om du inte lägger upp en behörighetsgrupp för att begränsa åtkomsten till de olika mapparna.

Behörighetsstyrningen gäller endast för egenskapade mappar i arkivplatsen. (De mappar som är gula till färgen.) De blå mapparna i Arkivplatsen styrs av om man har bokföringslicens eller inte.

Läs mer här: Lägg till behörighetsgrupper

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här:

Behörigheter Gemensamt - Rapporter‍

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?