Webbutik

En webbutik är en butik som drivs på internet.

Webbutik, även kallad webbshop eller nätbutik, är en butik som drivs på internet. I en webbutik kan kunder, precis som i en fysisk butik, köpa eller beställa varor eller tjänster . De vanligaste sätten för webbutiker att få betalt är via kreditkort, direktöverföring till bank eller faktura .

Bokföring för e-handlare

Kopiera länk hit

Alla som driver en näringsverksamhet måste upprätta en bokföring . Detta är alltså ett krav oavsett om det handlar om e-handel eller fysisk handel. Bokföringen för en e-handlare går till på samma sätt som för den som driver en fysisk butik. Precis som en fysisk butik måste en webbutik som säljer importerade varor redovisa moms till Skatteverket. Något som är vanligt för e-handlare är samlingsverifikationer. Om en webbutik säljer 1 000 produkter om dagen där det genomsnittliga försäljningsvärdet är 50 kronor, blir det ett väldigt stort arbete att bokföra varje enskild transaktion. Istället kan man bokföra alla transaktioner som genomförts under en och samma dag på en samlingsverifikation. Då redovisar man istället den totala försäljningssumman för en dag på en verifikation.

Så bokförs Swish-betalningar

Kopiera länk hit

Den som driver en webbutik erbjuder ofta sina kunder flera olika betalningsalternativ, exempelvis VISA, Mastercard, Klarna, Swish och PayPal. För e-handlare som ska bokföra Swish-betalningar behöver dock inte samtliga transaktioner redovisas och verifieras var för sig. Enligt bokföringslagen anses nämligen Swish-betalningar vara kontanta transaktioner då en Swish-betalning är en transaktion från ett bankkonto till ett annat. Detta innebär att man kan vänta med att bokföra en Swish-betalning till dess att andra verifikationer måste redovisas, dock inom 50 dagar efter utgången av den kalendermånad eller det kvartal då betalningen ägde rum. Till exempel kan man redovisa samtliga Swish-betalningar under samma dag som en samlingsverifikation och då redovisa hela summan för den dagen i bokföringen. För e-handlare som driver en webbutik där omsättningen inte överstiger 4 prisbasbelopp kan Swish-betalningar bokföras senast i samband med momsredovisningen.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.