Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Regeringen fastställer prisbasbelopp

Kopiera länk hit

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet eller basbeloppet som det också kallas används för beräkning av olika förmåner eller avgifter, till exempel beskattning, medlems- och serviceavgifter samt pensions- och försäkringsförmåner. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdraget och värdet av bilförmån.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex, som mäter den generella prisnivån i Sverige. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som följer inflationen och avrundar till närmaste hundratal kronor för att få fram prisbasbeloppet.

Prisbasbelopp för 2023

Kopiera länk hit

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2023 är 52 500 kronor (48 300 kronor för beskattningsåret 2022).

Relaterade ord
Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.