Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt och skatt på lön

Kopiera länk hit

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst . Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma , ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och särskild löneskatt på pensionskostnader

Kopiera länk hit

Man skiljer mellan särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster grundar sig på ersättningar och inkomster som inte inkluderas i de sociala avgifterna till exempel vid avgångsersättning vid trygghetsavtal, avsättningar till vinstandelsstiftelser och ersättning vid vissa gruppsjukförsäkringar. Särskild löneskatt på pensionskostnader ska betalas av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten men även av dödsbon. SLF kan även betalas ut till anställda, till exempel vid en pensionsförsäkring, och det är då arbetsgivaren som redovisar den särskilda löneskatten till Skatteverket. Enskilda näringsidkare som gör avdrag på det egna pensionssparandet ska redovisa detta på inkomstdeklarationen .

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
A-skatt

A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.