A-skatt

A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

Anställningsskatt förkortas till A-skatt

Kopiera länk hit

Anställningsskatt förkortas till A-skatt och är den skatt enbart anställda eller pensionärer betalar. Det betyder att den som betalar ut lönen drar av skatt på lönen och betalar in den till Skatteverket. F-skatt är till för juridiska personer som till exempel handelsbolag och aktiebolag . De sköter själva inbetalningen av de preliminära F-skatten. En utbetalning till en person med F-skatt ska alltså inte dra skatt på lönebeskedet. FA-skatt gäller för personer som både är anställd och bedriver enskild näringsverksamhet. Det innebär att skatt dras av och arbetsgivaravgifter betalas på lönen som vanligt. Detsamma gäller för SA-skatt (särskild A-skatt).

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket.  Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.