Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är den del av bokföringen som behandlar detaljerad information om inkommande fakturor från ett företags leverantörer.

Leverantörsreskontra är en reskontra

Kopiera länk hit

För att förklara vad leverantörsreskontra är måste vi börja i rätt ände. Reskontra är den del av bokföringen där man samlar information om fakturor, löner och påminnelser – beroende på vilken kategori som den specifika reskontran innefattar. Man har olika reskontror för kunder respektive leverantörer . Denna detaljerade informationen i reskontran används sedan som underlag när man hanterar den övriga bokföringen.

För att få god översikt över leverantörsfakturorna

Kopiera länk hit

Leverantörsreskontra fungerar precis som andra typer av reskontror men hanterar enbart information och detaljer kring ett företags leverantörer. Här sorteras inkommande fakturor , med specifikationer och detaljer som bland annat visar om fakturorna är betalda eller inte. Man kan beskriva denna del av bokföringen som en databas med syftet att få överblick över leverantörsfakturorna genom att enkelt kunna följa upp status i specifika fakturaärenden samt gå tillbaka i tiden för att få specifikationer på tidigare köp. Till skillnad från kundreskontran behandlar leverantörsreskontran endast uppgifter och information om leverantörerna, medan kundreskontran används för att samla detaljerad information om kunder.

Så fungerar en leverantörsreskontra i praktiken

Kopiera länk hit

Man samlar och registrerar alla inkommande fakturor från leverantörer i en så kallad leverantörsfakturajournal. Denna information summeras sedan till bokföringsorder och tillsammans med fakturajournalen utgör de underlaget till den övriga bokföringen. Det är framför allt struktur och ordning som är hela syftet med reskontran. Förutom att du får tydlig uppsikt över vilka fakturor som är betalda respektive obetalda kan du samla annan viktig information om leverantörerna. Detta innefattar adresser och kontaktuppgifter till leverantören. Leverantörsreskontran förs slutligen samman med den totala bokföringen när man ska ta fram resultat och bokslut . Ju större företaget är, desto större är fördelarna med att dela upp bokföringen i olika reskontran, eftersom det blir betydligt enklare att hålla struktur och ordning företagets bokföring.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Påminnelsefaktura

En påminnelsefaktura kan skickas ut från en borgenär till en gäldenär om kunden inte har betalat en faktura i tid.

Reskontra

Reskontra är en term som används inom bokföring och som visar information om transaktioner som har gjorts på ett konto. Sådan information kan till exempel vara fakturor och löner.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.