Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Negativt resultat är lika med förlust

Kopiera länk hit

Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning . Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen . Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

Vänd förlust till vinst

Kopiera länk hit

Att ett företag går med förlust vissa perioder är inget ovanligt. Det är dock viktigt att försöka vända på siffrorna så fort som möjligt då det ofta inte är hållbart för företagets fortsatta överlevnad med negativa resultat över en alltför lång tidsperiod. Det krävs ofta hårt arbete att vända en förlust till en vinst. Att upprätta en handlingsplan med olika delmål är ofta en bra start. Bra mål ska vara specifika, mätbara, realistiska, tidsbestämda och lätta att analysera. Kan företaget effektiviseras och omstruktureras, eller finns det möjlighet att gå in i nya marknader? Andra tips är att ta kontroll över kostnaderna och se över merförsäljning till redan befintliga kunder. Företagets ägare kan även skjuta till kapital för att täcka upp förlusten, och kanske kan det även finns möjligheter att ta lån eller någon annan typ av finansiering .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Finansiering

Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.