Finansiering

Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.

Finansiering i olika sammanhang

Kopiera länk hit

Finansiering är ett ekonomiskt begrepp och används i en mängd olika sammanhang. Det handlar om hur kapital införskaffas för att genomföra planerade projekt och driva igenom investeringar. Det kan även avse finansiering av rörelsekapital i företaget. Begreppet används i affärssammanhang och syftar på hur bolag anskaffar kapital för ett visst affärssyfte, till exempel en uppstart av ett företag eller utveckling av en ny produkt. Ett nystartat företag kan finansiera uppstarten med hjälp av bidrag, till exempel starta eget-bidrag. För de flesta företag är banklån, leasing och factoring de vanligaste formerna av finansiering och för aktiebolag även aktiekapital. Aktiekapital är det kapital som aktieägare skjuter in i bolaget vid grundande eller i form av nyemissioner . Begreppet finansiering kan även användas i andra sammanhang. En stat kan finansiera till exempel ett sjukhus eller en ny väg genom att höja skatten och en privatperson kan finansiera en bostad eller en utbildning genom att låna pengar av en bank eller av CSN, Centrala studiestödsnämnden. En finansiär är ett företag eller en person som investerar eller donerar kapital för att satsningen ska kunna fullföljas, antingen för att tjäna pengar på investeringen eller för att stötta verksamheten.

Risker vid finansiering

Kopiera länk hit

Det finns risker i samband med finansiering. För att få en uppfattning om hur finansieringen ska återbetalas, när det inte rör sig om en donation, görs en riskbedömning. Det finns många faktorer som försvårar riskbedömningen, till exempel kan räntor och avgifter öka, perioder med arbetslöshet kan följa efter en utbildning och efterfrågan på en produkt kan förändras över tid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Leasing

Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.