Företagshypotek

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som innebär att ett företag använder sin lösa egendom som säkerhet vid ett lån, och ger långivaren rätt till egendomen om lånet inte skulle betalas tillbaka.

Fungerar som en säkerhetsrätt

Kopiera länk hit

När en företagare använder sin lösa egendom, exempelvis varulager , inventarier och kundfordringar, som en säkerhet för en kredit fungerar företagshypoteket som en säkerhetsrätt. Företagshypotek fungerar alltså som säkerhet för en fordran från borgenären och upplåts när ett företagsinteckningsbrev har skickats till borgenären. Företagshypoteket ersatte den säkerhetsrätt som kallades för företagsinteckning från och med 1 januari 2009, men själva inteckningen i näringsverksamheten kallas fortfarande för företags­inteckning och beviset på inteckningen kallas alltså fortfarande för företagsinteckningsbrev.

Vad ingår inte i företagshypoteket?

Kopiera länk hit

Företagshypotek inkluderar inte: Bankmedel eller kassamedel, egendom som kan intecknas på annat sätt, egendom som varken kan ingå i en konkurs eller utmätas eller aktier eller andra värdepapper som är avsedda för allmän omsättning. Skulle fordringarna inte betalas tillbaka ger företagshypoteket fordringsägaren särskild förmånsrätt i företagets egendom i den mån den tillhör näringsverksamheten. I och med att företagshypoteket omfattas av så kallad särskild förmånsrätt kan det utnyttjas både vid konkurs och vid utmätning. Särskild förmånsrätt går nästan alltid före den allmänna förmånsrätten och går alltid före oprioriterade fordringar. För de tillgångar som finns kvar efter det att fordringsägarna med särskild förmånsrätt har tilldelats sitt gäller alltså den allmänna fordringsrätten.

Fördelar med företagshypotek

Kopiera länk hit

Ansökan om företagshypotek skickas till Bolagsverket och efter att ansökan har godkänts registreras beslutet i företagsinteckningsregistret och ett företagsinteckningsbrev utfärdas, antingen elektroniskt eller skriftligt. De flesta långivare accepterar företagshypotek som säkerhet och många företag väljer att ta lån med säkerhet eftersom man då har större chans att förhandla sig till en lägre ränta .

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Fordran

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Utmätning

En utmätning betyder att Kronofogden beslutar om att använda den skuldsattes egendomar för att betala av skulderna.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.