Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Inventarier och lagertillgångar

Kopiera länk hit

Det är lätt att tro att inventarier är allt ett företag äger, även alla varor som sedan säljs i en butik. Det sistnämnda kallas dock lagertillgångar och ska inte förväxlas med inventarier som är sådant som används inom firman under en längre tid för att verksamheten ska kunna bedrivas. Förbrukningsinventarier är produkter som köps in men som snabbt används, till exempel kan det vara plasthandskar i ett restaurangkök. Det är viktigt att hålla koll på sina inventarier eftersom företag kan göra avdrag för momsen som ingår i priset på inventarierna. Om ditt företag exempelvis köper in en ny dator till verksamheten kan du göra avdrag för momsen på datorn. Med andra ord får du tillbaka momsen på det du köper till företaget.

Moms på inventarier

Kopiera länk hit

Momsen på inventarier är normalt sett 25 procent och den är alltså avdragsgill. Det går även att dra av moms på andra saker i ett företag , som bland annat luncher och middagar (exempelvis om du bjuder en kund på ett middagsmöte). Ibland behöver du kanske köpa in något till företaget som du även avser använda privat. Det kan exempelvis handla om en mobiltelefon eller dator. Här gäller andra regler för vad som är avdragsgillt avseende momsen. Du kan alltså bara dra av moms för den del som används i företaget.

Ta hjälp med bokföringen

Kopiera länk hit

Om du driver ett företag som har många inventarier och kanske även lagertillgångar, kan det vara fördelaktigt att använda dig av en redovisningsbyrå som hjälper dig med bokföringen och som ser till att momsen på dina inventarier dras av på ett riktigt sätt.

Vill du läsa mer?

Kopiera länk hit

Är du nyfiken på att lära dig mer om inventarier och hur dessa bokförs i praktiken? Spana gärna in vårt blogginlägg på ämnet!

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Firma

Firma är benämningen på en näringsidkares verksamhet.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.