Firma

Firma är benämningen på en näringsidkares verksamhet.

När du startar och driver ett företag behöver du en beteckning, ett namn, som näringsverksamheten drivs under. Denna beteckning definieras som firma. Det finns vissa restriktioner för hur namnet ska se ut. Beroende på företagsform registreras firman i olika register och för varje företagsform finns specifika regler. Ett aktiebolag måste exempelvis innehålla ordet aktiebolag eller AB. Ingen firmabeteckning får heller vara identisk med en annan firma. Man kan heller inte registrera en firma med bara ett efternamn eller ortsnamn, då detta inte är en beskrivning av firmans varumärke. I dessa fall behöver en beskrivning på företagets erbjudna produkt läggas till, till exempel Anderssons Måleri AB. I dagligt tal används firma ofta synonymt med företag.

Skydda din firma på Bolagsverket

Kopiera länk hit

Företagsnamnet kan skyddas genom att antingen registrera det hos Bolagsverket, eller genom inarbetning. På så sätt hindrar man andra från att använda namn som liknar det egna företagsnamnet. Aktiebolag och handelsbolag måste registreras hos bolagsverket, medan det för enskilda firmor är frivilligt. Ett aktiebolags firma får namnskydd i hela landet, medan handelsbolag och enskilda firmor bara får namnskydd i länet där verksamheten har sitt säte. Möjligheten att skydda firman i flera län finns dock mot en avgift. Skydd genom inarbetning får man om firmans verksamhet är känd bland konsumenterna. Detta tar dock ofta lång tid, och därför rekommenderas ofta att registrera firman hos Bolagsverket.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.