Inställningar - Utskrifter

Offert & Order

I denna artikel går vi igenom de olika inställningarna för Utskrifter för Offert och Order.

För att redigera inställningarna för dina offert-/order- och fakturautskrifter så klickar du på kugghjulet längst upp till höger i programmet. Välj sedan Offert/Order - Utskrifter.

Här väljer du om du vill skriva ut fakturakopior och om du vill skriva ut mer än en följesedel.

Använder du dig inte av någon logotyp kan du istället välja att ditt företagsnamn ska skrivas ut uppe i vänstra hörnet på utskrifterna.

Utskriftsmall

Kopiera länk hit

För att du inte ska behöva välja vilken utskriftsmall du vill använda varje gång du skapar en offert, order, faktura eller påminnelse väljer du den mall som du oftast använder dig av i menyerna för förvalda mallar. Om du skulle skapa en faktura som du inte vill använda den förvalda mallen på kan du givetvis byta mall när du skriver ut fakturan.

Du väljer också om du vill att dina utskrifter ska vara på svenska eller engelska. Vill du att utskrifterna till en viss kund ska vara på engelska ändrar du istället språket på utskriftsmallarna i kundregistret under Faktureringsuppgifter - Förvalda mallar.

Redigera utskriftsmall

Kopiera länk hit

Här kan du också gå till sidan där du kan skapa egna utskriftsmallar eller redigera i redan existerande mallar.

Logotyp

Kopiera länk hit

Behöver du ladda upp en logotyp klickar du på länken Logotyp om du befinner dig under Inställningarna. Annars klickar du på ditt företagsnamn längst upp och väljer Företagsuppgifter.

Läs mer här om att ladda upp din företagslogga: Företagsuppgifter

Fick du den hjälp du sökte?