Skapa bokföringsunderlag

Lön

När löneunderlagen och arbetsgivardeklarationen är skapade och utskrivna är det dags att skapa och bokföra underlagen.

När du bokför löner görs konteringen enligt de konton du valt under Inställningar - Lön, i blocken Bokföringsinställningar och Förvalda konton .

Skapa bokföringsunderlag

Kopiera länk hit

1. Börja med att gå till Bokföringsunderlag och klicka på knappen Skapa ny.

2. Välj sedan vilken period du vill skapa underlaget för och klicka på OK. Bokföringsunderlagen hamnar då i listan och blir gula med status Ej bokförda. På underlagen specificeras konteringen för varje anställd. Klicka på en rad för att få mer information.

3. När man exempelvis har växa-stöd eller stöd för Forskning så visas full arbetsgivaravgift på lönebeskedet ut till den anställde. Då det är ett avtal mellan arbetsgivare och Skatteverket så är det inget som syns på lönebeskedet. I arbetsgivardeklarationen redovisas sedan reduceringen av arbetsgivaravgiften och med tanke på att det bokas upp full arbetsgivaravgift på lönebeskedet så vänds detta i bokföringen i underlaget för arbetsgivardeklarationen (S-underlaget). Det är därför viktigt att ni bokför både bokföringsunderlag för era lönebesked och arbetsgivardeklarations-underlagen. I S-underlaget kan det även ligga öresavrunding.

4. Vill du skriva ut underlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på knappen Utskrift nere till höger. Konteringssammandraget är en sammanställning per konto. Om du i inställningarna har valt att enbart bokföra sammandraget så hamnar alla bokföringsunderlag på en och samma verifikation i bokföringsprogrammet. Om du inte har denna inställning kommer det istället skapas en verifikation per lönebesked. 

5. Du avslutar alltid en lönekörning med att bokföra. Markera underlagen till vänster i listan och klicka sedan på knappen Bokför.
Använder du dig av Fortnox Bokföring kommer du hitta verifikationerna i den verifikationsserie du angivit för lön i inställningarna. 

Radera bokföringsunderlag

Kopiera länk hit

Om lönekörningen blivit fel och du behöver ta bort bokföringsunderlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på Radera nere till vänster. Du kan även radera en hel period genom att klicka på verktyget Radera bokföringsunderlag som du hittar uppe i högra hörnet.
Här kan du läsa mer om hur du backar en felaktig lönekörning .

Bokföra semesterskuld

Kopiera länk hit

Här kan du läsa mer om hur du gör för att bokföra semesterskulden i Fortnox Lön:
Bokföra semesterskuld

Fick du den hjälp du sökte?