Dela denna artikel

Avtal Handels - Allmänt

Lön

Karensavdrag
2019-01-01 kom en ny lagändring som innebär att karensavdrag ersätter den traditionella karensdagen. Då man i vissa kollektivavtal fortsatt ska använda karensdag så behöver du ställa in om ni följer Karensavdrag eller Karensdag. Om ni byter från Karensdag till Karensavdrag vid ett senare tillfälle än 2019-01-01 anger du från vilket datum som övergången till Karensavdrag sker. 

Automatisk schematid
Ja på denna inställning innebär att månadslön eller timlön skapas automatiskt till lönebeskedet baserat på den anställdes schematid. För en med månadslön genereras då löneart 123 - Månadslön eller 124 - Månadslön del av månad på lönebeskedet. För en med Timlön genereras löneart 11 - Timlön på lönebeskedet. 

Vid Nej behöver registreringar av timmar eller månadslön anges i kalendern för att lönebesked ska skapas. Då kommer du se antalet schematimmar per dag i kalendern men timmarna kommer inte att visas på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. Det är i undantagsfall som man har Nej på denna inställning, t.ex när man importerar timmar via PAXml eller API. 
I de flesta fall ska du alltså ange Ja under Schematid automatisk.

Automatisk heldag
Vid frånvaro som registreras i timmar där timmarna motsvarar 100% av schematiden för dagen genereras det automatiskt ett dagsavdrag istället för timavdrag. Underlättar t.ex vid integration med Fortnox Tid eller Lön personlig i Fortnox App där frånvaro enbart kan registreras i timmar och inte procent.  

Anställningstidstillägg månadsavlönad 
Till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag utges 100 kronor per månad (60 öre per timme) i anställningstidstillägg. Lägg till löneart 124 under Register - Personal - Löneuppgifter - Standardlön på anställda som ska ha detta tillägg. Lönearten tar hänsyn till ev deltidssysselsättningsgrad. 

Anställningstidstillägg timavlönad 
Till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag utges 60 öre per timme i anställningstidstillägg. Lägg till löneart 125 under Register - Personal - Löneuppgifter - Standardlön på anställda som ska ha detta tillägg. Lönearten tar hänsyn till ev deltidssysselsättningsgrad. 

OB-ersättningar för månadsavlönade

OB-ersättning 1 - Löneart 1473 OB-tillägg månadsavlönad 50%

OB-ersättning 2 - Löneart 1474 OB-tillägg månadsavlönad 70%

OB-ersättning 3 - Löneart 1475 OB-tillägg månadsavlönad 100%

OB-ersättning 4 - Löneart 14751 OB-tillägg månadsavlönad 4

OB-ersättning 5 - Löneart 14752 OB-tillägg månadsavlönad 5

OB-ersättning 4 och 5 använder det belopp som fyllts i på OB-tillägg 4 och OB-tillägg 5 på avtalets inställningar. 

Sjuk-OB 1 - Löneart 401 Sjuk-OB-tillägg månadsavlönad 50%

Sjuk-OB 2 - Löneart 402 Sjuk-OB-tillägg månadsavlönad 70%

Sjuk-OB 3 - Löneart 403 Sjuk-OB-tillägg månadsavlönad 100%

Sjuk-OB 4 - Löneart 4031 Sjuk-OB-tillägg månadsavlönad 4

Sjuk-OB 5 - Löneart 4032 Sjuk-OB-tillägg månadsavlönad 5

Sjuk-OB 4 och 5 behöver kompletteras med en formel på lönearterna 4031 och 4032. Det gör du under Register - lönearter och koder. 

OB-ersättningar för timavlönade

OB-ersättning 1- Löneart 1476 OB-tillägg timavlönad 50%

OB-ersättning 2 - Löneart 1477 OB-tillägg timavlönad 70%

OB-ersättning 3 - Löneart 1478 OB-tillägg timavlönad 100%

OB-ersättning 4 - Löneart 14781 OB-tillägg timavlönad 4

OB-ersättning 5 - Löneart 14782 OB-tillägg timavlönad 5

OB-ersättning 4 och 5 använder det värde som fyllts i på OB-tillägg 4 och OB-tillägg 5 på avtalets inställningar. 

Sjuk-OB 1 - Löneart 404 Sjuk-OB-tillägg timavlönad 50%

Sjuk-OB 2 - Löneart 405 Sjuk-OB-tillägg timavlönad 70%

Sjuk-OB 3 - Löneart 406 Sjuk-OB-tillägg timsavlönad 100%

Sjuk-OB 4 - Löneart 4061 Sjuk-OB-tillägg timavlönad 4

Sjuk-OB 5 - Löneart 4062 Sjuk-OB-tillägg timavlönad 5

Sjuk-OB 4 och 5 behöver kompletteras med en formel på lönearterna 4061 och 4062. Det gör du under Register - Lönearter och koder.

Läs mer här: 
Semester - Handels ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?