Dela denna artikel

Avtal Metall - Allmänt

Lön

Karensavdrag
2019-01-01 kom en ny lagändring som innebär att karensavdrag ersätter den traditionella karensdagen. Då man i vissa kollektivavtal fortsatt ska använda karensdag så behöver du ställa in om ni följer Karensavdrag eller Karensdag. Om ni byter från Karensdag till Karensavdrag vid ett senare tillfälle än 2019-01-01 anger du från vilket datum som övergången till Karensavdrag sker. 

Automatisk schematid
Japå denna inställning innebär att månadslön eller timlön skapas automatiskt till lönebeskedet baserat på den anställdes schematid. För en med månadslön genereras då löneart 123 - Månadslön eller 124 - Månadslön del av månad på lönebeskedet. För en med Timlön genereras löneart 11 - Timlön på lönebeskedet. 

Vid Nej behöver registreringar av timmar eller månadslön anges i kalendern för att lönebesked ska skapas. Då kommer du se antalet schematimmar per dag i kalendern men timmarna kommer inte att visas på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. Det är i undantagsfall som man har Nej på denna inställning, t.ex när man importerar timmar via PAXml eller API. 

I de flesta fall ska du alltså ange Jaunder Schematid automatisk.

Automatisk heldag
Vid frånvaro som registreras i timmar där timmarna motsvarar 100% av schematiden för dagen genereras det automatiskt ett dagsavdrag istället för timavdrag. Underlättar t.ex vid integration med Fortnox Tid eller Lön personlig i Fortnox App där frånvaro enbart kan registreras i timmar och inte procent.  

OB-ersättningar för månadsavlönade

OB-ersättning 1 - Löneart 147 OB tillägg enkel

OB-ersättning 2 - Löneart 1471 OB tillägg kvalificerad

OB-ersättning 3 - Löneart 1472 OB tillägg helg

OB-ersättning 4 - Löneart 1473 OB tillägg storhelg

OB-ersättning 5 - Löneart 1474 OB-tillägg 5

Lönearterna för OB-ersättning använder det belopp som fyllts i på fälten för OB-tillägg i avtalets inställningar. 

Sjuk-OB 1 - Löneart 401 Sjuk-OB tillägg enkel

Sjuk-OB 2 - Löneart 402 Sjuk-OB tillägg kvalificerad

Sjuk-OB 3 - Löneart 403 Sjuk-OB tillägg helg

Sjuk-OB 4 - Löneart 404 Sjuk-OB tillägg storhelg

Sjuk-OB 5 - Löneart 405 Sjuk-OB tillägg 5

Lönearterna för Sjuk-OB behöver kompletteras med en formel på lönearterna. Det gör du under Register - Lönearter och koder

OB-ersättningar för timavlönade

OB-ersättning 1 - Löneart 147 OB tillägg enkel

OB-ersättning 2 - Löneart 1471 OB tillägg kvalificerad

OB-ersättning 3 - Löneart 1472 OB tillägg helg

OB-ersättning 4 - Löneart 1473 OB tillägg storhelg

OB-ersättning 5 - Löneart 1474 OB-tillägg 5

Lönearterna för OB-ersättning använder det belopp som fyllts i på fälten för OB-tillägg i avtalets inställningar. 

Sjuk-OB 1 - Löneart 401 Sjuk-OB tillägg enkel

Sjuk-OB 2 - Löneart 402 Sjuk-OB tillägg kvalificerad

Sjuk-OB 3 - Löneart 403 Sjuk-OB tillägg helg

Sjuk-OB 4 - Löneart 404 Sjuk-OB tillägg storhelg

Sjuk-OB 5 - Löneart 405 Sjuk-OB tillägg 5

Lönearterna för Sjuk-OB behöver kompletteras med en formel på lönearterna. Det gör du under Register - Lönearter och koder

Läs mer här: 
Semester - Metall ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?