Milersättning privat bil

Lön

När den anställde kört i tjänsten med privat bil och ska ha milersättning så är den skattefria milersättningen från 2023-01-01 höjd till 25 kr per mil. En del arbetsgivare betalar ut en högre milersättning till de anställda och den del som är över 25 kr blir då skattepliktig beroende på vilket år ersättningen avser. Den skattefria milersättningen var 18,50 kr per mil fram till 2022-12-31.

Skattefri och skattepliktig milersättning

Kopiera länk hit

Under Inställningar - Lön - Ersättningar - Milersättning privatbil så är Skatteverkets belopp för skattefri milersättning förinställt. Om ni betalar ut en högre ersättning per mil till den anställde så fyller du i det totala beloppet som ni betalar per mil under Milersättning privatbil. Den del som är högre än 25 kr blir den skattepliktiga milersättningen. 

Registrering av milersättning via Fortnox Resa

Kopiera länk hit

Har du användare som registrerar milersättning via Fortnox Resa så styrs de värden som används för milersättningarna under inställningarna i Fortnox Lön. Du kan läsa mer om hur du registrerar enbart milersättning för privat bil här: Registrera tjänsteresa i Fortnox Resa 

‍ 


Registrering av milersättning via guider i kalendern

Kopiera länk hit

Här är exempel på hur du kan registrera milersättningen i kalendern via Guider. När du har startat guiden så väljer du Bilersättning för att registrera milersättningen. 

Har ni angett ett högre belopp under Inställningar - Lön - Ersättningar - Milersättning privatbil så kommer det automatiskt bli skattefri och skattepliktig milersättning på lönearterna 821 Milersättning privat bil, skattefri och 822 Milersättning privat bil, skattepliktig. 

Milersättning under Övrigt i kalendern

Kopiera länk hit

Lönearterna för Milersättning privat bil finns även under Övrigt men här måste du ange båda lönearterna om det ska bli både skattefri och skattepliktig. Lönearterna utgår fortfarande från det belopp ni har angett under Inställningar - Lön - Ersättningar men skattepliktiga milersättningen genereras inte per automatik när du registrera via Övrigt. Även när du registrerar här så används lönearterna 821 Milersättning privat bil, skattefri och 822 Milersättning privat bil, skattepliktig. 

Exempel Milersättning privat bil, skattepliktig:

Exempel Milersättning privat bil, skattefri:

Justera värdet för milersättningen på lönebeskedet

Kopiera länk hit

I de fall då det skattefria beloppet för milersättning ändras så är Skatteverkets uppfattning att det är arbetstagarens avdragsrätt enligt inkomstskattelagen som styr vilka belopp som gäller. Detta då man vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hänvisar till vad den anställde har för avdragsrätt. När det gäller avdragsrätten så styrs den till vilket inkomstår resan är gjord och betyder att det är den skattefria milersättningen som gäller när resan görs som ska användas när milersättningen betalas ut. 

Vid ett sådant här tillfälle kan man justera det skattefria och skattepliktiga värdet direkt på lönearterna i lönekörningen. Det kan ju vara så att man betalar ut milersättning som avser både nya och gamla skattefria ersättningar på samma lönebesked. För att kunna göra det behöver du tillåta att registrera belopp på lönearterna för milersättning och traktamente under Register - Lönearter och koder - Registrering genom att sätta JaRegistrera belopp

Läs mer här: Skapa nya lönearter

Fick du den hjälp du sökte?