Frågor & svar - Lönearter

Lön

Kan jag ändra bokföringskonto på en löneart?

Kopiera länk hit

Lönarterna som används på lönearterna i lönekörningen hämtas antingen från Förvalda konton under Inställningar eller den anställdes personalkort. Du kan ändra bokföringskonto direkt på lönearten på lönebeskedet om det bara är tillfälligt. Du kan även lägga in ett annat bokföringskonto direkt på lönearten under Register - Lönearter och koder när du har klickat in dig på löneartens detaljvy, där har du ett fält för Kontonummer som du lägger till bokföringskontot. Här kan du läsa mer om hur du gör ändringar på lönearten under Grunduppgifter: Fältbeskrivning för lönearter i Fortnox Lön

Jag har ändrat formeln för beloppet på lönearten men får ingen summering på lönearten på lönebeskedet. Varför?     

Kopiera länk hit

Kontrollera om du på lönearten under Register - Lönearter och koder - Formler har JaAnvänd antal och JaAnvänd belopp.  Här måste du ha Nej Använd summa, för om du har Ja där också så försvinner formeln Antal * Belopp i det formel fätet och då blir det ingen summering på lönearten.

Jag har gjort ändringar på en löneart men ändringen kommer inte med på lönebeskedet.

Kopiera länk hit

Kontrollera så att du har gjort ändringen i rätt löneartstabell. När man går in på Register - Lönearter och koderså är det löneartstabellen för personaltypen Arbetare som är förvald, ska ändringen på lönearten gälla för en tjänsteman så måste du välja personaltyp för Tjänsteman och göra ändringen där. Har du flera löneartstabeller så säkerställ att du har valt rätt löneartstabell också innan du gör ändringen. 


Kan jag kopiera eller skapa egna lönearter?

Kopiera länk hit

I Fortnox Lön kan du kopiera en löneartstabell som du sedan kopplar mot det avtal eller om det enbart är en viss anställd som lönearten ska gälla för. I dina olika löneartstabeller kan du göra anpassningar på lönearterna så att dessa stämmer med det som gäller för en viss anställd eller en hel grupp med anställda. På så sätt blir Fortnox Lön lika flexibelt som om du hade skapat eller kopierat lönearter i en och samma löneartstabell. 
Läs mer om hur du skapar eller kopierar löneartstabeller här: Skapa/kopiera löneartstabell

Fick du den hjälp du sökte?