Skapa/kopiera löneartstabell

Lön

I Fortnox Lön finns det möjlighet att kopiera en befintlig löneartstabell, för att ändra och redigera i lönearter så att det anpassas till sitt aktuella kollektivavtal som företaget arbetar efter. Att kunna förändra och skapa löneartstabeller i Fortnox Lön ger en flexibilitet och större möjlighet för programmet att anpassa sig till specifika och unika regler och undantag som kan förekomma i diverse avtal.

Du kan ändra direkt i den standardlöneartstabell du använder om det är ändringar som gäller för alla anställda. Om du vill göra ändringar som bara berör vissa anställda så kopierar du en löneartstabell, ändrar i lönearterna och kopplar sedan löneartstabellen till de anställda.

Skapa löneartstabell

Kopiera länk hit

För att skapa en ny löneartstabell i programmet klickar du på Register längst upp till höger i programmet och väljer sedan Lönearter och koder. Här finner du de olika lönearter och registreringskoder i Fortnox Lön för de två olika personaltyperna arbetare och tjänstemän.

Du kan därefter välja vilken löneartstabell som du vill titta på och kan även filtrera på specifika lönearter eller benämningar. Behöver du ytterligare sökalternativ klickar du på Utökad sökning, där det finns fler alternativ. I listan kan du med arbeta med filter. 

  • Alla: Alla lönearter visas

  • Aktiva: De lönearter som har statusen aktiv

  • Inaktiva: De lönearter man har inaktiverat

  • Benämning ändrad: Endast benämningen på lönearten är justerad

  • Ändrad: Man har ändrat exempelvis formel.

I listan som ligger under dessa sökmöjligheter finner du lönearterna. För att titta närmare på en specifik löneart klickar du på raden för den löneart som du vill titta på och kommer då in i själva kortet som utgör de inställningar som finns på den aktuella lönearten. Läs mer om hur och vad du kan ändra: Skapa nya lönearter

För att få en fullständig beskrivning av vad de olika fälten betyder och vad de har för inverkan på löneartens inställningar, kan du läsa mer i Fältbeskrivning för lönarter i Fortnox Lön ‍.

För att skapa en ny löneartstabell som du kan ändra, skapa nya och redigera lönearter i klickar du på texten Löneartstabeller som du finner uppe till höger.

I den nya rutan som öppnas ser du ett register över alla de löneartstabeller som existerar i programmet. För att skapa en ny löneartstabell fyller du i en Avvikelsekod, väljer vilken Personaltyp löneartstabellen ska gälla för och ger din nya löneartstabell en Benämning. Avsluta med att klicka på Spara. Stäng sedan rutan och du är tillbaka på listan över lönearter.

När du har skapat din nya löneartstabell kan du välja att visa den genom att välja antingen arbetare eller tjänsteman beroende på för vilka personaltyp det var du skapade löneartstabellen för och sedan i fältet till höger om personaltyp så kommer du hitta den nya löneartstabellen. Klicka på Sök och du får upp alla lönearter som ingår i denna löneartstabell. Som standard läggs alla lönearter upp i en nyskapad löneartstabell.

Lönearter kan inaktiveras eller aktiveras genom att markera dem i listan och välja Aktivera eller Inaktivera längst ner på sidan.

Egna personvariabler

Kopiera länk hit

Genom möjligheten att skapa egna personvariabler i kombination med flexibiliteten att ändra formel i lönearterna finns det stora möjligheter att få sina lönearter att verkligen beräkna det som du är ute efter att få fram. Det kan ju röra sig om att vissa beräkningar kräver vissa personliga variabler för olika anställda för att beräknas rätt. Dessa personvariabler kan du skapa under Register- Avtal för löner och sedan gå in på avtalet det gäller. 

Inne på varje avtal finns det en möjlighet att skapa upp till fem olika personvariabler. Dessa personvaribler kan du benämna som du själv vill och det finns också möjlighet att ge dessa ett eget separat värde.

Dessa personvariabler kan du använda i de formler som du skapar och lägger upp på lönearter i löneartstabellen.

Fick du den hjälp du sökte?