Dela denna artikel

Lönearter och beräkningsformler för arbetaravtalet

Lön

För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för arbetaravtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln.

Beskrivning av de olika begrepp som används i uträkningarna:

$ManLon Månadslön beroende på sys.grad

$TimLonTimlön$ManHel Månadslön heltid

$VecTim Veckoarbetstid i timmar enligt schema

$VecDgr Veckoarbetstid i dagar enligt schema

$DagPrc Lön per dag i % av månadslön (enligt inställningarna)

$SpaLon Sysselsättningsgrad för sparad semesterdag (enligt personalregistret)

$SemTil Semestertillägg (enligt inställningarna)

$GruSem Semestergrundande lön på lönebeskedet

$SemErs Semesterersättning i % av semestergrundande lön (enligt inställningarna)

$RorLon Rörligt tillägg i % per dag (enligt inställningarna)

$ForLon Semesterlön per dag förskottssemester i % (enligt inställningarna)

$SemSum Total semesterlön kvar (enligt personalregistret)

$BilFrm Bilförmån

$RadSum Radens angivna värde från kopplad löneart

$FrmFru Kostförmån frukost (fastställt värde)

$FrmLch Kostförmån lunch (fastställt värde)

$FrmMid Kostförmån middag (fastställt värde)

$DagTim Antal snittimmar per dag enligt schema

$TraHel Traktamente heldag (fastställt värde)

$TraHlv Traktamente halvdag (fastställt värde)

$TraNat Nattraktamente (fastställda värden)

$GruFac Lönearter på lönebeskedet som är fackavgiftsgrundande

$BilPrv Milersättning privat bil (enligt inställningarna)

$MilPrv Milersättning privat bil (fastställt värde)

$MilBen Milersättning tjänstebil bensin (enligt inställningarna)

$MilDis Milersättning tjänstebil diesel (enligt inställningarna)

$RedFru Måltidsreduktion frukost (fastställt värde)

$RedLch Måltidsreduktion lunch och middag (fastställt värde)

$Dagar Antal kalenderdagar

$ArbDgr Antal arbetsdagar enligt schema

$ArbTim Antal arbetade timmar enligt schema

$PerTim Antal per timmar

$RadAnt Antal angivna timmar

P01 OB tillägg enkel

P02 OB tillägg kvalificerad

P03 OB tillägg helg

P04 Fackavgift

P05 Kontrollavgift

P06 Restidsersättning

P07 Avtalstid

Löneartstabell för Arbetaravtalet:

Fick du den hjälp du sökte?