Frågor & svar - Lönekörning

Lön

Varför är avdraget för semesterdagen högre än semesterlönen?

Kopiera länk hit

Det kan finnas flera anledningar till varför avdraget blir högre än semesterlönen för den anställde. I följande hjälpavsnitt beskriver vi exempel på när det inträffar och varför samt hur du kan justera manuellt om ni inte vill att avdraget ska vara högre än semesterlönen: 
Varför är avdraget för semesterdagen högre än semesterlönen?

Hur rättar jag en lön eller registrering som blivit fel bakåt i tiden?

Kopiera länk hit

I kalendern kan du enkelt ta bort eller ändra registreringen, direkt på dagen där det blivit fel. Är dagen redan överförd till lönekörningen gör programmet automatiskt en rättelse på nästa lönebesked som skapas.
Du kan läsa mer här: Ändra tidigare frånvaroregistrering

Det skapas inga lönebesked

Kopiera länk hit

Kontrollera om det ligger någon notis i den lilla klockan längst upp på sidan i lönekörningen. 

De notiser som visas i bilden ovanför kommer beskrivning på här:

“Det hittades inte någon information för att kunna skapa ett lönebesked för anställd under angiven löneperiod” 

 • Den anställde har ett så kallat nollschema i personalkortet och det saknas registreringar i kalendern.
  Har den anställde ett så kallat 0-schema (noll-schema) så vet programmet inte hur många timmar den anställde ska ha lön för eller hur stor sysselsättningsgrad den anställde har. Det finns inte heller några registreringar med till exempel timlön i kalendern och det saknas därmed information att skapa lönebeskedet för. 
  Antingen får du lägga in ett schema på den anställde i personalkortet som motsvarar hur mycket den anställde arbetar eller får du lägga in de timmar som den anställde ska få lön för i kalendern. Alternativet är att du i samband med att du ska skapa lönebeskeden sätter du JaTa med tomma lönebesked så skapas det ett tomt lönebesked där du kan lägga till vad som ska betalas ut direkt på lönebeskedet. 

 • Timlön eller månadslön är inte ifyllt på den anställde på fliken Löneuppgifterpå personalkortet i personalregistret. Klicka på Ändra lön för att även kontrollera att det är korrekt startdatum för när timlönen eller månadslönen ska börja gälla. 

 • Det finns ett schema på den anställde men under Register - Avtal för lönerhar man Nejpå inställningen Schematid automatiskt inne på avtalet som den anställde följer. Denna inställning behöver vara Ja för att lönebeskedet ska skapas annars måste ni registrera alla arbetade timmar med mera i kalendern för att lönebeskedet ska skapas. 


“Semesterårsavslut behöver göras då det finns preliminära semesterdagar registrerade i kalendern”. 
Detta meddelande får du när det har registrerats semesterdagar på det nya semesteråret innan ni har gjort semesterårsavslut. Dagarna som registreras då blir Preliminära eftersom den anställde inte har fått sina nya semesterdagar. 

Kan inte skapa eller förhandsgranska lönebeskedet då det finns preliminära semesterdagar

Kopiera länk hit

Om man börjar registrera semester i kalendern på kommande semesterår innan man har gjort semesterårsavslutet så blir dessa semesterdagar preliminära. Det är när semesterårsavslutet är gjort som programmet säkert vet vilken typ av semesterdagar den anställde har på nya semesteråret. Då kommer de preliminära semesterdagarna uppdateras med om de blir betalda, sparade, förskott eller obetalda dagar i samband med semesteruttaget. Det är först då som man kan förhandsgranska eller skapa lönebesked på den anställde för den perioden.

Varför ser jag inte den anställde när jag ska skapa lönekörningen?

Kopiera länk hit

Har du angett ett slutdatum på den anställdes personalkort behöver du markera Visa inaktiva under Skapa nyi lönekörningen.

Jag har ändrat antal eller belopp på lönearten på den anställdes lönebesked i lönekörningen men bruttolönen uppdateras inte.

Kopiera länk hit

Uppgifterna som ändras eller registreras direkt på lönebeskedet beräknas om först när ändringarna sparas.


Hur registrerar jag frånvaro på anställda med 0-schema?

Kopiera länk hit

UnderInställningar - Lön - Kalender finns inställningen Frånvarobaserat nollschema, sätter duJa på den så kommer det automatiskt att genereras schematid på dagen i kalendern vid registrering av frånvaro. Schematiden som skapas motsvarar det antal frånvarotimmar som anges vid registreringen. Det innebär att om frånvaron inte avser hela dagen så måste du lägga in schematiden manuellt på dagen i kalendern för att beräkningen ska bli korrekt på lönebeskedet.

Vad innebär meddelandet “Det hittades inte någon information för att kunna skapa ett lönebesked för anställd under angiven löneperiod.”?

Kopiera länk hit
 • Den anställde har ett så kallat nollschema i personalkortet och det saknas registreringar i kalendern.
  Har den anställde ett så kallat 0-schema (noll-schema) så vet programmet inte hur många timmar den anställde ska ha lön för eller hur stor sysselsättningsgrad den anställde har. Det finns inte heller några registreringar med till exempel timlön i kalendern och det saknas därmed information att skapa lönebeskedet för. 
  Antingen får du lägga in ett schema på den anställde i personalkortet som motsvarar hur mycket den anställde arbetar eller får du lägga in de timmar som den anställde ska få lön för i kalendern. Alternativet är att du i samband med att du ska skapa lönebeskeden sätter duJaTa med tomma lönebesked så skapas det ett tomt lönebesked där du kan lägga till vad som ska betalas ut direkt på lönebeskedet. 

 • Timlön eller månadslön är inte ifyllt på den anställde på fliken Löneuppgifterpå personalkortet i personalregistret. Klicka på Ändra lön för att även kontrollera att det är korrekt startdatum för när timlönen eller månadslönen ska börja gälla. 

 • Det finns ett schema på den anställde men under Register - Avtal för löner har man Nej på inställningen Schematid automatiskt inne på avtalet som den anställde följer. Denna inställning behöver vara Ja för att lönebeskedet ska skapas annars måste ni registrera alla arbetade timmar med mera i kalendern för att lönebeskedet ska skapas.

Vad innebär meddelandet “Semesterårsavslut behöver göras då det finns preliminära semesterdagar registrerade i kalendern”?

Kopiera länk hit

Detta meddelande får du när det har registrerats semesterdagar på det nya semesteråret innan ni har gjort semesterårsavslut. Dagarna som registreras då blir Preliminära eftersom den anställde inte har fått sina nya semesterdagar. 
Gör då semesterårsavslutet så kan du därefter skapa lönebeskeden. Läs mer om hur du gör ett semesterårsavslut här: Skapa semesterberäkning/semesterårsavslut

Hur gör man en Lönekörning?

Kopiera länk hit

Ska du göra din första lönekörning och är osäker på vilka steg du ska göra så kan du följa stegen i denna artikel: Checklista lönekörning


Vad är bruttolön och vad är nettolön?

Kopiera länk hit

Bruttolön är lönen innan skatteavdrag och nettolön är lönen efter skatt. 

Fick du den hjälp du sökte?