ByggLÖSEN

Lön

ByggLÖSEN är ett system för lönerapportering till Byggnads och innebär att man skickar ett lönegranskningsunderlag. I Fortnox Lön har vi stöd för rapportering av Tidlön. 

LÖSEN står för neunderlag Säkert och Enkelt och är ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning. 

Behörighet

Kopiera länk hit

För att kunna ta ut underlag behöver du ha behörighet för detta under Administrera användare . ‍ 

Gör inställningar

Kopiera länk hit

Under Inställningar - Lön - ByggLÖSEN aktiverar du rapporteringen på företaget. 

Ange avtalsområde samt byggarbetsplatsens län och kommun.

Under Register - Personal - Rapportering - ByggLÖSEN anger du om den anställde ska ingå i rapporteringen. 

Yrkeskod är en obligatorisk uppgift i rapporteringen. Kan yrkeskoden inte specificeras för en anställd så kan man undantagsvis rapportera “0” (nolla). 

Arbetsplatsens län och kommun hämtas från Inställningar - Lön - ByggLÖSEN, skiljer sig denna kod för den anställde så anger du koden för den anställde här. 

När användaren har behörighet för ByggLÖSEN och det är aktiverat i inställningarna, så visas fliken Bygglösen i programmet. 

Skapa underlag

Kopiera länk hit

Klicka på fliken Bygglösen under Meny - Lön och sedan på Skapa bygglösen.

Fyll i löneperiodens start- och slutdatum som ska rapporteras till ByggLÖSEN. Vanligtvis brukar löneperiod och avvikelseperiod vara samma. Skiljer sig datumen i inställningarna för löneperioden och avvikelseperioden är det bra att känna till att timlönerna betalas ut inom avvikelseperiodens datum i Fortnox Lön. Era inställningar för dessa perioder hittar ni under Inställningar - Lön - Löneperioder.

De skapade underlagen visas i översikten, det är även här som du kan skapa filen som rapporteras till ByggLÖSEN. Du kan få ut ett underlag i CSV-format.

Dubbelklickar du på raden i listvyn så visas en detaljerad vy för den anställde. 

Under Löneuppgifter ser du de värden som beräknats utifrån de lönearter som är underlag för rapporteringen. Om du har betalat ut någon ersättning som inte ska vara underlag i ByggLÖSEN-rapporteringen eller om någon utbetalad ersättning saknas så kan du justera de värden som ska rapporteras här. 

Du ser under Underlag löneuppgifter vilka lönerader från lönebeskedet som är underlag för löneuppgifterna. 

Om underlaget inte stämmer

Kopiera länk hit
  • Se över vilka lönerader som är med i underlaget. 

  • Kontrollera om ni har gjort några ändringar på någon av lönearterna som kan påverka hur dessa tas med i rapporteringen. 

  • Kontrollera om ni har använt en löneart för att betala ut någon annan typ av ersättning som inte ska vara underlag i rapporteringen.

Det blir fel i lönesumman och övertidstillägg är 0 kr trots att vi har betalat ut Övertid med 100% övertidsersättning

I exemplet nedan så har formeln på löneart 1433 för övertid ändrats. Löneart 1433 avser Övertid 100% och då ska grundtimlönen för antal övertidstimmar redovisas i lönesumman och övertidstillägget i Övertidstillägg. Nu blir det 6 timmar i övertidstimmar men 0 kr i övertidstillägg vilket beror på att formeln på lönearten är ändrad. Standardformeln på lönearten är TimLon*2.0 denna har ändrats till TimLon*1.0 vilket gör att programmet inte beräknar fram rätt värde i underlaget. 

Lönesumman stämmer inte

Om man delar lönesumman med arbetade tiden så ska det för en timanställd stämma med den timlön som den anställde har. I detta exemplet är lönesumman 44 100/194 timmar=227,32 men den anställdes timlön är 230 kr. 

Här har man bytt benämning på lönearten 112 “Timlön, annan timlön 1” och använt den för att betala ut en annan ersättning än Timlön för den anställde. Detta gör att lönesumman inte stämmer. Använd t.ex någon av lönearterna Övrig bruttolön som finns för att betala ut denna ersättning då dessa inte är underlag för ByggLÖSEN. Alternativet är att justera lönesumman innan ni skapar filen till ByggLÖSEN.

Följande information skickas till ByggLÖSEN

Kopiera länk hit

Organisationsnummer
Företagets juridiska organisationsnummer

Företagsnamn
Företagets namn

Löneperioden startdatum
Vanligtvis den första i en kalendermånad

Löneperiodens slutdatum
Vanligtvis den sista i en kalendermånad

Personnummer
Den anställdes personnummer

Namn
Den anställdes namn

Avtalsområde
Avtalsområde för arbetade timmar, är en 5-siffrig kod

Fördelningstal
Den anställdes fördelningstal i procent. Kan variera för en anställd under en och samma löneperiod och blir då flera poster. 

Lönetyp
Den anställdes lönetyp, 1 för Tidlön.

Arbetade timmar
Faktiskt arbetade timmar, dvs. inklusive övertid.

Lönesumma
Utbetald lönesumma, exklusive ev övertidstilläggGäller både tim och månadsavlönade.

Avtalad månadslön
Endast för månadsavlönade. Den anställdes fasta månadslön enligt anställningsavtalet (exkl rörliga tillägg) Månadslönen anges i heltid även om den anställde arbetar deltid.

Övertidstimmar
Antal arbetade timmar på övertid

Övertidstillägg
Tillägget för arbetade timmar på övertid

Abetsplatsens län och kommun
Byggarbetsplats/-er som den anställde arbetat på under löneperioden. 

Yrkeskod
Obligatorisk uppgift. En 6-siffrig kod. Dock tillåtet (nödvändigt) att undantagsvis ‘0’ (nolla) om Yrkeskod för en anställd inte kan specificeras.

OB-tillägg
Utbetalat OB-tillägg

Fick du den hjälp du sökte?