Rapportera SCB Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSJU)

Lön

Statistiken syftar till att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, som är den period då arbetsgivaren betalar sjuklön om en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Tillsammans med den statistik som framställs från socialförsäkringssystemet, bidrar undersökningen till att ge en bild av den totala sjukfrånvaroutvecklingen. Statistiken används i huvudsak av Socialdepartementet och Försäkringskassan

Här kan du läsa mer om de olika mätperioderna: SCB: Konjunkturstatistik över sjuklöner .

Behörighet

Kopiera länk hit

För att kunna ta ut statistik behöver du ha behörighet för detta under Administrera användare .‍ 

Inställningar

Kopiera länk hit

För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Statistik.

1. Ange ditt företags Arbetsställenummer (CFAR-nummer). Om det är någon anställd som ska ha ett avvikande Arbetsställenummer går detta att ange på den anställde i Personalregistret.

2. Aktivera att ditt företag ska rapportera till SCB Konjunktursstatistik över sjuklöner (KSJU).

Personalinställningar

Kopiera länk hit

Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan välja Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

1. De gemensamma inställningarna för samtlig statistikrapportering anges under Statistik.
- Om den anställde ska ha ett avvikande arbetsställenummer (CFAR-nummer)anger du det i fältet Arbetsställenummer.
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down:
Dagarbete, Tvåskift, Intermittent/diskontinuerligt treskift, Kontinuerligt treskift, Underjordarbete, Ständigt nattskift, Övriga skiftformer.

2. I inställningarna för SCB Konjunktursstatistik över sjuklöner (KSJU) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.

Rapportering

Kopiera länk hit

För att göra rapporteringen av SCB Konjunktursstatistik över sjuklöner i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB Konjunktursstatistik över sjuklöner.

1. Klicka på knappen Skapa KSJU.

2. I rutan som öppnas väljer du vilken månad du vill rapportera för och klickar sedan på Skapa.

3. I listläget ser du de anställda som är med i statistiken.

4. Dubbelklickar du på en anställd i listan så ser du den information som gäller för den anställde.

5. Det finns möjlighet att radera en anställd från rapporteringen. För att göra det så dubbelklickar du på den anställde och i rutan där den anställdes uppgifter presenteras finner du knappen Ta bort nere till vänster.

6. Markera sedan de anställda med markeringsrutan i vänsterkanten av listläget för att välja de som ska vara med i rapporteringen.

7. Klicka sedan på Skriv ut längst ner till höger.

8. Vill du skapa en fil med din rapportering, klickar du på Skapa fil. Den fil som skapas kan du sedan använda för att rapportera in statistiken elektroniskt på SCBs hemsida.

Fick du den hjälp du sökte?