Rapportera SCB korttidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP)

Lön

Undersökningen visar sysselsättnings- och frånvaroutvecklingen samt personalomsättningen i Sverige både branschvis och regionalt. Undersökningen ger en god bild över förändringar på arbetsmarknaden. Resultaten används bl.a. av Näringsdepartementet.

Behörighet

Kopiera länk hit

För att kunna ta ut statistik behöver du ha behörighet för detta under Administrera användare .‍ 

Inställningar

Kopiera länk hit

För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Statistik.

1. Ange ditt företags Arbetsställenummer (CFAR-nummer). Om det är någon anställd som ska ha ett avvikande Arbetsställenummer går detta att ange på den anställde i Personalregistret.

2. Aktivera att ditt företag ska rapportera till SCB Korttidsperiodisk Sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP). Fyll i de fält som krävs med rätt information som gäller för ditt företag.

Personalinställningar

Kopiera länk hit

Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan välja Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

1. De gemensamma inställningarna för samtlig statistikrapportering anges under Statistik.
- Om den anställde ska ha ett avvikande arbetsställe-nummer (CFAR-nummer) anger du det här.
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down:
Dagarbete, Tvåskift, Intermittent/diskontinuerligt treskift, Kontinuerligt treskift, Underjordarbete, Ständigt nattskift, Övriga skiftformer.

2. I inställningarna för SCB Kortidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.

Rapportering

Kopiera länk hit

För att göra rapporteringen av SCB Kortidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP) i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB Korttidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor

1. Klicka på knappen Skapa KSP.

2. I dialogen som öppnas väljer du vilket datum du vill rapportera för och klicka sedan Skapa.

3. I listläget ser du nu datumet som statistiken är skapad för. 

4. Dubbelklickar du på en rad i listan så ser du den information som gäller för det aktuella datumet.

5. Klicka OK för att stänga dialogrutan.

6. I listläget har du möjlighet att radera en skapad rapport. Det gör du genom att klicka på soptunnan som du finner längst ut till höger på raden som motsvarar den rapport du vill radera.

7. Markera sedan den månad med markeringsrutan i vänsterkanten av listläget för att välja den som ska vara med i rapporteringen.

8. Klicka sedan på Skriv ut längst ner till höger. Det finns ingen möjlighet att rapportera in statistiken elektroniskt.

Fick du den hjälp du sökte?