Rapportera SCB Lönestrukturstatistik (SLP)

Lön

Undersökningen syftar till att årligen belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av denna statistik är bland annat arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia och enskilda personer.

Statistikperiod 1 september – 30 september

Behörighet

Kopiera länk hit

För att kunna ta ut statistik behöver du ha behörighet för detta under Administrera användare .‍ 

Inställningar

Kopiera länk hit

För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Statistik.

1. Ange ditt företags Arbetsställenummer (CFAR-nummer). Om det är någon anställd som ska ha ett avvikande Arbetsställenummer går detta att ange på den anställde i Personalregistret.

2. Aktivera att ditt företag ska rapportera till SCB Lönestrukturstatistik (SLP).

Personalinställningar

Kopiera länk hit

Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan välja Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

1. De gemensamma inställningarna för samtlig statistikrapportering anges under Statistik.
- Om den anställde ska ha ett avvikande Arbetsställenummer (CFAR-nummer) anger du det här.
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down: Dagarbete, Tvåskift, Intermittent/diskontinuerligt treskift, Kontinuerligt treskift, Underjordarbete, Ständigt nattskift, Övriga skiftformer.

2. I inställningarna för SCB Lönestrukturstatistik (SLP) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.
Du kan även välja JA/NEJ när det gäller helglön. Om den anställde har helglön som ska redovisas anger du JA.

Rapportering

Kopiera länk hit

För att göra rapporteringen av SCB Lönestrukturstatistik i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB Lönestrukturstatistik.

1. Klicka på knappen Skapa SLP.

2. Mätperioden för statistiken är september månad. Kontrollera och åtgärda eventuella anställda som visas under Ej betalda. Alla lönebesked behöver vara utbetalda för att statistiken ska kunna skapas. När du är klar klickar du på Skapa.

3. I listläget ser du de anställda som är med i statistiken.

4. Dubbelklickar du på en anställd i listan så ser du den information som gäller för den anställde.

5. Klicka OK för att stänga dialogen med den anställdes information.

6. Markera sedan de anställda med markeringsrutan i vänsterkanten av listläget för att välja de som ska vara med i rapporteringen.

7. Klicka sedan på Skriv ut längst ner till höger.

8. Vill du skapa en fil på din rapportering, klickar du på Skapa fil. Den fil som skapas kan du sedan använda för att rapportera in statistiken elektroniskt på SCBs hemsida.

Fick du den hjälp du sökte?