Rapportera SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Lön

Undersökningen syftar huvudsakligen till att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag vid analyser av kostnads- och konkurrensutvecklingen i Sverige och inom EU. Undersökningen är månatlig och genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Vill du läsa mer om de olika mätperioderna, klicka här: SCB - KLP

Tänk på att uppgifterna ska avse löneutbetalningen den aktuella månaden. Eventuella delar (lön och timmar) som regleras med fördröjning ska rapporteras den månad de betalas ut, dvs enligt kontantprincipen.

Behörighet

Kopiera länk hit

För att kunna ta ut statistik behöver du ha behörighet för detta under Administrera användare .‍ 

Inställningar

Kopiera länk hit

För det första behöver du gå igenom inställningarna och fylla i all nödvändig information. Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du blocketStatistik.

1. Ange företagets Arbetsställenummer. Om det är någon anställd som skulle ha ett avvikande går det att ange detta på den anställde i Personalregistret.

2. Aktivera att företaget ska rapportera till SCB Konjunkturstatistik (KLP)

Personalinställningar

Kopiera länk hit

Du behöver också gå igenom de anställdas inställningar för statistiken. Detta gör du genom att klicka påRegister uppe till höger i programmet och sedan Personal. På dina anställda är det under fliken Rapportering som du finner inställningarna.

1. Gemensamma inställningar för samtlig statistikrapportering anges under Statistik
- Om den anställde skulle ha ett avvikande arbetsställenummer (CFAR-nummer) anges det här
- Ange den anställdes Yrkeskod (SSYK 2012)
- Ange om den anställde har Helglön
- Ange den anställdes Arbetstidsart. Det finns följande att välja i dropdown

  • Dagarbete

  • Tvåskift

  • Intermittent/diskontinuerligt treskift

  • Kontinuerligt treskift

  • Underjordsarbete

  • Ständigt nattskift

  • Övriga skiftformer 


2. I inställningarna förSCB Konjunkturstatistik (KLP) kan du välja JA/NEJ. Om du anger JA kommer den anställde att vara med i statistikrapporteringen.

Rapportering

Kopiera länk hit

För att göra rapporteringen av SCB Konjunkturstatistik i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB Konjunkturstatistik

1. Klicka på knappen Skapa ny.

2. I rutan som öppnas väljer du vilken månad du vill rapportera för och klickar sedan på Skapa.

3. I listläget ser du månaden statistiken är skapad.

4. Dubbelklicka på raden. Du ser då den information som gäller för månaden.

5. I listläget har du möjlighet att radera en skapad månad.
6. Markera den månad du vill ha med i rapporteringen
7. Klicka sedan på Skriv utlängst ner till höger.
8. Vill du skapa en fil med din rapportering, väljer du att klicka påSkapa fil. Den fil som skapas kan du sedan använda för att rapportera in statistiken elektroniskt på SCBs hemsida.


Exempel på beräkning av Antal arbetade timmar - Fält 08

Kopiera länk hit

Denna KLP-rapport är skapad för maj månad för två anställda.

Rapporten visar alltid en summering av alla anställda som ingår i rapporten. I Maj månad är de totalt arbetade timmarna 286 timmar. 152 timmar för anställd 50 och 134 timmar för anställd 51.

Anställd 50:
Schematiden är 167 timmar i maj enligt kalendern. På lönebeskedet M05 så ligger det ett avdrag för sjukfrånvaron (från april) på 7 + 8,25 timmar=15,25 som då blir avrundat nedåt till 15 timmar.
Avrundning på fält som inte ska rapporteras med decimalerna görs enligt följande: 0,5 eller högre avrundas uppåt och 0,4 eller lägre avrundas nedåt.

167-15=152Anställd 51:
Schematid är 167 timmar i maj. På lönebeskedet M05 så är det 4 dagars tjänstledighet registrerad från mars på 8,25 timmar per dag, 8,25*4=33 timmar så 167-33=134 timmar.


Därav blir den arbetade tiden för maj månad:152+134= 286 timmar.

Fick du den hjälp du sökte?