Inställningar i Fortnox Lager

Lager

Inställningarna i Fortnox Lager finner du längst upp till höger i programmet. Klicka på kugghjulet och välj Lager.

Inställningarna i Fortnox Lager är indelade i Lagerställen och Lagerbokföring, Inkommande gods, Inköp samt Generella inställningar.

Lagerställen

Kopiera länk hit

I Fortnox Lager kan du använda dig och hantera olika lagerställen, detta är aktuellt om du har fler än ett fysiskt lager. De inställningar som berör Lagerställen finner du här.

Väljer du att visa lagerställen, kommer de att synas som en egen kolumn på manuella leveranser, order, faktura och i artikelregistreringen på en leverantörsfaktura. Väljer du att visa Lagerställen kommer du även åt att ställa in om du vill att det ska vara obligatoriskt vid In- och Utleverans. Väljer du däremot att inte visa Lagerställe så gråas även övriga inställningar för Lagerställe ut.

Det är även här du ställer vilket av dina Lagerställen som ska vara ditt standardlager.

Från första början ligger det ett förvalt lagerställe inlagt, benämnt Standardlager. Du kan om du vill byta benämning på detta lagerställe till något som passar din verksamhet. För att lägga till ytterligare lagerställen klickar du på Register längst upp till höger och väljer Lagerställen. För att skapa ett nytt Lagerställe klickar du på knappen Skapa nytt i det övre högra hörnet.

När du väljer att skapa ett nytt Lagerställe får du välja en Kod och en Benämning på det nya Lagerstället. Avsluta med att klicka på Spara.

Om du vill så kan du på varje lagerställe specificera olika lagerplatser, till exempel en viss hylla. Lagerplatser kan användas vid inleverans, och man kan därmed se var en vara ska finnas, vilket kan underlätta vid exempelvis inventering.

Lagerbokföring

Kopiera länk hit

Här hittar du de inställningar som berör lagerbokföringen. Det är här du ställer in vilka konton du vill ska vara standardkonton i din bokföring för Lagerkonto och Lagerförändring. Det är dessa konton som kommer att användas då du bland annat genomför In- och Utleveranser. Observera att du på enskilda artiklar kan ange avvikande konton om så önskas.

Klarmarkerade In- och Utleveranser bokförs per automatik en gång per dygn i Fortnox Lager. Behöver du bokföra det tidigare än så, kan du via inställningarna tvinga fram att lagerförändringarna bokförs genast genom att klicka på knappen Bokför nu.

Inkommande gods

Kopiera länk hit

Under inställningen för Inkommande gods, har du möjlighet att styra om du vill använda funktionen Inkommande gods för att göra inleveranser eller inte. Om du väljer inställningen Ja kommer inleverans att göras via funktionen Inkommande gods, och inte längre via artikelregistrering på leverantörsfaktura. Artikelregistrering på Leverantörsfaktura används då istället för att matcha en redan genomförd inleverans mot en leverantörsfaktura för att definitivbokföra inleveransen och vid behov korrigera kostnaden.

Inköp

Kopiera länk hit

Här finner du inställningarna som berör Inköpsorder. Här ställer du in den nummerserie som dina Inköpsorder ska följa.

Obs! Tänk på att det inte går att ändra nummerserien till ett lägre nummer efter att du skapat ett dokument med den nya serien.

Du kan även ställa in standardvärden för inköpsorder via e-post. Detta underlättar och fyller i den informationen per automatik när en inköpsorder skapas i programmet och valet e-post väljs.

Observera att om det saknas inställning för Svarsadress så kommer aktuell användares adress att föreslås istället på respektive inköpsorder.

Inköpsförslag

Kopiera länk hit

Inställningen för inköpsförslag styr huruvida de inköpsförslag som skapas ska baseras på det antal som du har i lager, eller det antal som du har disponibelt och kan säljas.

Inköpsförslaget försöker alltid fylla maxlagret på artikeln i fråga och här styrs det huruvida systemet ska räkna bort eller räkna med de artiklar som ligger reserverade på redan existerande ordrar.

Hur inköpsförslaget fungerar kan du läsa mer om här: Inköpsförslag‍

Generella inställningar

Kopiera länk hit

De generella inställningarna du kan göra som berör Fortnox Lager är möjligheten att styra om du vill tillåta att negativa lagersaldon skapas från manuella utleveranser, samt om du vill använda Batch:er för inleveranser.

Förutom dessa inställningar hittar du även inställningar som är kopplade och hör ihop med Fortnox Lager under inställningarna för Offert/Order och Fakturering:

Offert/Order

Kopiera länk hit

"Bokad"-status på en kundorder används om man inte vill att orderna ska påverka lagret, dvs varken göra reservation eller utleverans. Statusen kan användas om man exempelvis har försäsong-ordrar eller enskilda stora ordrar som ska levereras senare, och som man inte vill ska påverka befintliga disponibla saldon.

Fakturering

Kopiera länk hit

Kom igång-samtal

Kopiera länk hit

Vi förstår att början på något nytt kan vara överväldigande.

För att du ska få bästa möjliga start i Fortnox har du möjlighet att boka in ett kom igång-möte med oss. Du får då en personlig guidning i programmet, samt möjligheten att i lugn och ro få svar på specifika frågor som du har.

Läs mer och boka här: Kom igång-samtal

Fick du den hjälp du sökte?