Inköpsförslag

Lager

Med funktionen Inköpsförslag i Fortnox Lager kan du dels få beräknade förslag om antal att köpa in, samtidigt som den ger ett smidigt sätt att skapa inköpsordrar på.

Förslagen beräknas utifrån Beställningspunkt, Maxlager, Minsta inköpsantal (dessa anges i artikelregistret på fliken Lageruppgifter), aktuellt Antal i lager eller Disponibelt antal (vilket anges i Inställningar Lager - Inköpsförslag), samt Orderbrist.

Observera att “Beställningspunkt” INTE används i beräkningen av förslaget, utan detta värde för artikeln används för att i inköpsförslags-vyn kunna filtrera ut enbart artiklar som nått/passerat sin beställningspunkt.

Tänk på att alltid göra en egen rimlighetsbedömning vid inköp, exempelvis en felaktigt lagd order kan få stor påverkan på ett beräknat inköpsförslag.

Filter/Urval

Kopiera länk hit

Det finns flera olika filter att använda när man ska ta fram inköpsförslag. Du kan begränsa urvalet till en eller flera leverantörer, artiklar, lagerställen, välja om enbart standardleverantörer ska visas, och du kan även välja om rader utan förslag ska visas eller ej, samt om du vill filtrera baserat på om beställningspunkten nåtts eller inte.

Vilka filter du använder beror på hur ni arbetar. Har man inte satt någon beställningspunkt så väljer man att inte filtrera på det. Använder man inte maxlager så kommer man enbart att få förslag på att köpa in för aktuellt behov, osv.

Inköpsförslag

När du klickar på knappen Uppdatera beräknas inköpsförslag enligt de valda inställningarna. Om en artikel inte dyker upp så beror det på att den filtreras bort med hjälp av något av filtren. Kanske saknar den standardleverantör, eller så finns det redan ett inköp. Vill du se en enskild artikel är det smidigaste att filtrera på denna och välja Nej, Nej, Alla på övriga filter.

Som standard visas upp till 500 rader med inköpsförslag, och du kan längst ner i listan välja ladda fler. Det är dock rekommenderat att använda filtren för att ha färre rader än så att jobba med samtidigt.

När en rad bockas för blir fältet i kolumnen Inköpsantal tillgängligt att skriva i, och där föreslås då det beräknade förslaget. Pekar du med musen på miniräknar-ikonen så ser du beräkningen bakom förslaget.

När du markerat de rader för vilka du vill skapa inköpsorder, gjort eventuella egna ändringar av inköpsantal, samt bedömt att antalen och beloppen är rimliga, så klickar du på Skapa inköpsorder. Det visas då en bekräftelseruta med det totala orderbeloppet, och väljer du OK skapas inköpsordrar för de aktuella leverantörerna.

Fick du den hjälp du sökte?