Inleverans via inkommande gods - Fortnox Lager

Lager

Här förklarar vi hur du hanterar inleverans via inkommande gods i Fortnox Lager, vilket underlättar processen för din verksamhet och effektiviserar lagerhanteringen.

Inkommande gods - Lista

Kopiera länk hit

Under Inkommande gods i menyn hamnar alla Inkommande gods-inleveranser som du skapat. Du kan se vilken status Inkommande gods har med hjälp av de olika färgerna, som du också kan filtrera på.

För att kunna slutföra en inleverans behövs förutom din licens för Fortnox Lager, även en licens för Fortnox Bokföring.

Klicka på raden för att öppna ett specifikt dokument och se mer detaljer.

Skapa Inkommande gods

Kopiera länk hit

Inleverans via inkommande gods används för att skapa inleveranser som sedan ska matchas mot en Leverantörsfaktura.

  1. För att skapa en ny inleverans klickar du på den orange knappen Skapa ny längst upp till höger. Om knappen inte är aktiv betyder det att funktionen inte är aktiverad, eller att du saknar behörighet. Funktionen aktiveras under Inställningar‍ , och behörigheter ställs in under Administrera användare‍ .

  2. Välj vilken leverantör godset kommer ifrån. Fyll i följesedel/referensnummer som du fått på din leverans, om du har fler än ett lagerställe har du möjlighet att välja till vilket av dessa din inleverans via Inkommande gods ska levereras in. Därefter väljer du den Inköpsorder som det inkommande godset har sitt ursprung ifrån. Här har du möjlighet att koppla ett eller flera Inköp.

  3. När du väljer ett eller flera Inköp att koppla till inleveransen får du automatiskt upp vilka artiklar som tillhör den eller de aktuella Inköpen, och vilket antal som väntas. Du fyller i antalet Mottaget och kan även på radnivå välja lagerplats om det är så att ni arbetar med lagerplatser. Om du mottager fler artiklar än väntat så behöver du lägga överskottet på en separat rad. När du är klar med dokumentet och vill att varorna ska bli disponibla i lagret klickar du i Inleverans klar och sedan Spara.

Vad betyder “Markera som slutförd” i ett inkommande gods?

Om det är så att endast en viss del av det Inkommande godset har matchats mot en leverantörsfaktura, alternativt att det inte ska matchas alls, kan du klicka på Markera som slutförd. Detta innebär att den preliminära bokföringen som tidigare gjorts i samband med markering av Inleverans klar nu definitiv bokförs.

Läs mer om hur bokföringen påverkas i detta avsnittet: Bokföring med Fortnox Lager - Inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura‍

Det inkommande godset får nu status Slutförd (grön) och man kan inte längre matcha den mot någon leverantörsfaktura.

Klickar du på Markera som slutförd får du följande information:

Fick du den hjälp du sökte?