Dela denna artikel

Bokföring med Fortnox Lager - Inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura

Lager

Här förklarar vi bokföringen i samband med inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura.

Exempel: Inleverans via inkommande gods, och matchning mot leverantörsfaktura

I detta exempel sker inleveransen via funktionen Inkommande gods. Det inkommande godset matchas sedan mot en Leverantörsfaktura, vilket slutför lagerbokföringen.

Inleverans via inkommande gods kan ske med eller utan koppling till inköpsorder. Bokföringen fungerar på samma sätt oavsett.

Exemplet utgår från att de föreslagna kontona 1460, 4990, och 2995 används som standardinställningar.

I januari levererar jag in 10 st Artikel X via funktionen Inkommande gods. Inleveransen är kopplad till en inköpsorder där priset angetts till 500 kr/st.

Inleveransen bokförs automatiskt så här:

Detta ökar alltså mitt varulager med 5 000 kr, samtidigt som motsvarande belopp bokförs som en preliminär (kortfristig) skuld.

En vecka senare matchar jag inleveransen mot en leverantörsfaktura. Priset/st för artiklarna är på leverantörsfakturan 512kr.

Leverantörsfakturan bokför jag såhär:

I Lagerbokföringen görs nu automatiskt följande steg:

1. Bortbokning av det preliminära värdet från inkommande gods.

2. Definitivbokning av samma värde.

3. Kostnadsjustering till värdet enligt Leverantörsfakturan.

Efter bokföring av både Leverantörsfaktura och lagerförändringar så är det alltså bokfört en kostnad för inköp av varor på 4011 om 5 120kr, och 4990 har krediterats med samma belopp. Resultatpåverkan är därmed 0 kr.

När dessa artiklar sedan levereras ut från lagret (exempelvis i samband med försäljning) kommer kostnaden att tas upp genom att 1460 krediteras och 4990 debiteras.

Om exempelvis 1 av artiklarna hade levererats ut från lagret före matchningen så hade den utleveransen gjorts till en styckkostnad om 500kr, vilket var det preliminära värdet. Den automatiska lagerbokföringen hade då efter matchningen även skapat verifikat för att öka det utlevererade värdet med 12 kr kredit 1460 och debet 4990.

Fick du den hjälp du sökte?