Lagerlista och lagerstatus

Lager

Lagerlistan i Fortnox Lager samlar alla de artiklar du har i ditt lager. Här beskriver vi utförligt hur du kan utnyttja Utökad sökning och förklarar de olika kolumnerna i Lagerlistan.

Utökad sökning

Kopiera länk hit

Lagerställe
Detta filter gör att enbart det valda lagerställets saldon visas.

Visa artiklar med leverantör
Detta filter gör att enbart artiklar med den valda leverantören angiven under Leverantörsinformation visas.

Saldostatus
Med detta filter kan man välja att visa alla artiklar, eller enbart artiklar med lågt saldo (disponibelt <= Beställningspunkt), enbart artiklar med positivt saldo eller enbart artiklar med orderbrist.

Artikelnummer
Fritextsökning på hela eller del av artikelnummer.

Artikelbenämning
Fritextsök på hela eller del av artikelbenämning.

Kolumner, förklaring

Kopiera länk hit

Här beskriver vi de olika kolumnerna, från vänster till höger.

(ingen)
Om man har funktionen för flera lagerställen aktiv så visas en första kolumn utan rubrik. I denna visas en pil för varje rad, klickar man på den kan man se saldon per Lagerställe. Klickar man på pilen för en rad med ett lagerställe visas per lagerplats.

Artikelnr/benämning
Artikelns nummer och benämning.

I lager
Antal av artikel som för tillfället finns i lager, inklusive reservationer.
Beräkning: Inleverans som markerats med Lagerhantering klar - samtliga utleveranser.

Väntas
Det antal av artikeln som väntas komma in i Lager.
Beräkning: Antal av artikeln på inköpsordrar som är skickade, men som ej tagits emot via funktionen inkommande gods.

Reserverat antal
Antal av artikel som är reserverat till exempelvis en specifik kundorder eller tillverkningsorder.
Beräkning: Summering av reservationer av artikeln.

Disponibelt antal
Antal av artikeln som finns i lager, men som inte är reserverat av exempelvis en kundorder.
Beräkning: Antal i lager - reservationer av artikeln.

Beställningspunkt
Värde på artikeln som indikerar vid vilket lagersaldo det är dags att göra inköp av artikeln.
Beräkning: Ingen beräkning, värdet ställs in på artikeln i artikelregistret.

Orderbrist
Antal som efterfrågats på kundorder eller tillverkningsorder, men som inte har kunnat reserverats/levereras.
Beräkning: Beställt antal på kundordrar för vilka det inte skapats faktura + Behov av Tillverkningsordrar som inte klarmarkerats - Reservationer och Utleveranser för samma dokument.

(ingen)
Varning för lågt lagersaldo. Här visas en varningsikon om Disponibelt saldo <= Beställningspunkt

(ingen)
Klick på ikon i denna kolumn öppnar artikeln i fråga i artikelregistret.

Lagerstatus

Kopiera länk hit

I Fortnox Order finns det tre olika statusar som påverkar lagret på olika sätt.

Bokad
Denna status behöver aktiveras via kugghjulet, Offert/Order - Lager. Denna status används om ordern inte ska påverka lagersaldot, dvs varken göra reservation eller utleverans. Statusen kan användas om man exempelvis har försäsong-ordrar eller enskilda stora ordrar som ska levereras senare, och som man inte vill ska påverka befintliga disponibla saldon.

Reserverad
Denna status utgår från beställt antal och reserverar på disponibelt antal. Det är inte möjligt att reservera mer än det som finns disponibelt.
När beställt antal är högre än det disponibla antalet så dyker det upp en varningstriangel. Om det görs en ny inleverans som ökar det disponibla antalet så uppdateras reserverat antal när ordern sparas om.
Dessa artiklar som reserverats är låsta till denna order. Orderns status behöver ändras till Bokad om man vill ta bort dem som reserverade.

Levereras
Ordern får statusen Levereras automatiskt när fakturan skapas. Antalet som levereras ut då baseras på disponibelt antal. Vill man kunna leverera ut artiklar till ett minussaldo så ska inställningen Tillåt negativa saldon vid utleveranser av order/faktura vara på. Detta görs via kugghjulet - Offert/Order - Lager.

Utökad sökning i orderlistan

Kopiera länk hit

Det är smidigt att använda Utökad sökning i orderlistan för att göra olika filtreringar. Klicka på den blå länken uppe till vänster, till höger om sökrutan. Här kan man bland annat filtrera ut en lista med ordrar med en specifik lagerstatus.

Fyll i fältet Artikelnummer nere till vänster i denna flik för att få fram alla ordrar där artikeln registrerats. Det är även med hjälp av denna sökning som ni kan få fram orderbrist och reserverat antal. Lagerstatusen ser du längst till höger i orderlistan.

Fick du den hjälp du sökte?