Information till nya Lager-användare

Lager

När du har aktiverat och börjat arbeta med Lager i Fortnox sker en del förändringar i de program du är van att arbeta med. Den här artikeln belyser de skillnader som är viktiga att känna till.

Lagersaldo för artiklar

Kopiera länk hit

Generellt

Lagersaldot för en artikel var tidigare bara en siffra, en siffra som kunde ändras hur som helst utan att det gjorde någon skillnad eller påverkade något i slutändan. När Fortnox Lager har aktiverats kan lagersaldon på artiklarna enbart påverkas av inleveranser och utleveranser.

  • En inleverans kan vara exempelvis en Manuell inleverans, eller inleverans via Leverantörsfaktura.

  • En utleverans kan göras via Manuell utleverans, Order, eller Kundfaktura.

Reservationer

Tidigare kunde en Order reservera artiklar, oavsett om det fanns några på lager eller inte. Om det saknades artiklar på lagret blev Disponibelt saldot negativt. När du använder dig av Fortnox Lager görs Reservation endast av artiklar som finns disponibelt i Lager.

Om exempelvis:
Beställt antal är 50st, det finns 25st Disponibelt, så görs en reservation på 25st.
Detta möjliggör att man enkelt så snart man sparat en Order kan se vilka artiklar som man för närvarande inte har tillräckligt av, se Reserverat antal för första orderraden i bilden nedan.

Detta möjliggör också att i Orderlistan och den nya kolumnen Lagerstatus kan visa om en Order lyckats reservera samtliga lagervaror, enbart vissa, eller inga alls. Därmed ser man enkelt vilka ordrar som kan levereras till kund.

Disponibelt och Orderbrist

På grund av att Reservationer enligt ovan nu enbart reserverar artiklar som finns Disponibelt, så utgör Disponibelt saldo det antal av en artikel som finns i lager som inte är reserverat av någon Order.

För att synliggöra en eventuell differens mellan Beställt antal och vad som kunnat reserveras på Ordrar som det ännu inte skapats faktura för, så visas denna siffra i kolumnen Orderbrist i Lagerlistan.

Film: Leverera lagerartiklar via kundorder och faktura i Fortnox Lager

Kopiera länk hit

Order

Kopiera länk hit

Förutom en ny kolumn för att visa Reserverat antal (Res. antal) så finns det ett par nya fält att känna till när du har aktiverat och arbetar med Fortnox Lager.

Fältet Utleveransdatum avser det datum för vilket varorna lämnar lagret, och är det datum som utleveranser automatiskt bokförs på. Här föreslås dagens datum.

Observera att användandet av övriga nya fält i praktiken är frivilligt, de är till för företag som har behov av att dela upp processen för utleverans i flera steg. Vill man inte genomföra utleveransen i flera steg så kan man precis som tidigare klicka direkt på Skapa faktura och då automatiskt få ordern utlevererad och markerad med Lagerhantering klar.

En ny order som skapas får direkt Lagerstatus: Reserverad. Man kan sedan ändra Lagerstatus till Levereras när ordern håller på att packas, då kan man fylla i levererat antal, vilket levererar ut artiklarna från lagret och minskar reservationerna.
När ordern packats/levererats markerar man den medLagerhantering klar och sparar, därmed indikerar man att utleveranser från ordern är klara och kan bokföras. De fält som påverkar lagret låses vid klarmarkeringen, och man kan sedan skapa faktura från ordern.

För användare som inte har behov av att göra ovanstående i olika steg så kan man direkt markera Lagerhantering klar, varpå ordern kommer att levereras ut så snart den sparats. Det finns även möjlighet att via inställningarna välja att ordern automatiskt ska markeras med Lagerhantering klar när man skapar faktura från ordern. Arbetsflödet kan därmed anpassas till olika företags behov.

Kundfaktura

Kopiera länk hit

Liksom på order så finns fälten Utleveransdatum och Lagerhantering klar även på kundfaktura. Dessa används om man lägger till lagervaror direkt på fakturan. Dessa varor levereras ut så snart fakturan skapas, det blir således aldrig någon reservation från en kundfaktura.

För faktura kan man via inställningarna välja att klarmarkeringen ska göras automatiskt vid Bokför.

Leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

På Leverantörsfaktura finns nu de nya fälten Inleveransdatum och kryssrutan Lagerhantering klar. Dessa kommer till användning om artikelregistreringen på leverantörsfakturan används för att leverera in lagerartiklar. Liksom på order och kundfaktura kan man via inställningarna välja att få klarmarkeringen automatiskt vid Bokför.

Manuella leveranser

Kopiera länk hit

Manuell inleverans

Manuell inleverans kan användas för att leverera in en eller flera olika artiklar till lagret. Artiklarna blir disponibla i lagret så snart dokumentet markerats med Lagerhantering klar.

Manuell utleverans

Manuell utleverans kan användas för att leverera ut en eller flera olika artiklar från lagret. Enbart artiklar som är disponibla kan levereras ut.

Önskar man skapa negativa lagersaldon via en manuell utlevernas ska inställningen Tillåt att negativa lagersaldon skapas från Manuell utleverans vara på. Denna finns under Inställningar - Lager - Generella inställningar.

Kom igång-samtal

Kopiera länk hit

Vi förstår att början på något nytt kan vara överväldigande.

För att du ska få bästa möjliga start i Fortnox har du möjlighet att boka in ett kom igång-möte med oss. Du får då en personlig guidning i programmet, samt möjligheten att i lugn och ro få svar på specifika frågor som du har.

Läs mer och boka här: Kom igång-samtal

Fick du den hjälp du sökte?