Intrastatunderlag

Lager

Om ditt företag levererar varor till ett EU-land till ett värde av 4,5 miljoner, eller om man köper in varor från ett EU-land till ett värde av 9 miljoner under en 12-månadersperiod, behöver du lämna en Intrastatrapport till Statistiska centralbyrån, SCB.

Intrastatunderlaget är ett komplement till momsrapporten. De varuförvärv du gör från EU-länder ska redovisas i ruta 20 och försäljningen av varuleveranser till EU-länder ska redovisas i ruta 35 i momsrapporten. När dessa värden under en 12-månadersperiod överstiger ovan tröskelvärden meddelar Skatteverket dig att du behöver lämna in en intrastatrapport.

Överstiger företaget enbart tröskelvärdet för införsel krävs det enbart att du lämnar in en rapport för det, likaså utförsel. Överstiger du båda tröskelvärdena behöver du lämna in en rapport för både införsel och utförsel. Om ditt företag överstiger tröskelvärdena under ett år ska rapporten lämnas in månatligen. Rapporten ska lämnas in varje månad i mitten av efterföljande månad.

När rapporten ska lämnas in finns beskrivet på SCBs hemsida .

I Fortnox kan du nu ta ut ett intrastatunderlag som gör det enkelt för dig att samla dina affärshändelser som du senare behöver rapportera in till SCB. Med detta underlag får du mer kontroll över vilka affärshändelser i Fortnox som berör utförsel eller införsel. Detta underlag är även möjligt att exportera ut till en excelfil men går inte att lämna in direkt till SCB.

Statistisk varukod på dina artiklar

Kopiera länk hit

För att dina affärshändelser ska visas i underlaget behöver du registrera artiklar av typen “Vara” och Lagervara “ja” på kundfakturor (utförsel) och leverantörsfakturor (införsel). Dina artiklar behöver dessutom vara märkta med en statistisk varukod (hämtas från SCB) för att du ska kunna få ut underlaget. Du märker dina artiklar med en varukod under fliken Lageruppgifter på artikeln i artikelregistret.

Om du har missat att fylla i varukoder på dina artiklar så kan du göra det i efterhand, intrastatunderlaget kommer då att ta med alla dokument som artikeln har använts på tidigare.

När du har fyllt i en statistisk varukod så kan du också fylla i omräkningsfaktor. I fältet Omräkningsfaktor fyller du i den mängd som behövs av den vikt du har angett i Vikt. Så om dina varor väger 1000g så skriver du hur många bitar som behövs per bit av de 1000g.

Införsel

Kopiera länk hit

För att införseln ska tas upp i underlaget behöver du registrera en artikel i samband med registreringen av leverantörsfakturan, denna artikel måste ha en statistisk varukod inlagd under fliken Lageruppgifter på artikeln i artikelregistret. Om inte artikeln har en varukod kommer du att få frågan när du tar ut rapporten, om du vill lägga till varukod på den artikeln. Se bilder nedan.

Utförsel

Kopiera länk hit

För att din försäljning ska redovisas som utförsel och synas i underlaget krävs det att du skapar en faktura med artiklar som i artikelregistret innehar en varukod under fliken Lageruppgifter. Fakturan behöver även vara bokförd för att den ska visas i underlaget.

Intrastatunderlag

Kopiera länk hit

Intrastatunderlag tar du ut under Rapporter - Intrastatunderlag.

Välj vilken period underlaget ska visa, och klicka på Hämta underlag.

Sedan väljer du antingen Utförsel eller Införsel.

Begränsningar

Kopiera länk hit

Som i många andra fall finns det vissa undantag i hanteringen av intrastat. Detta är inga undantag som vi hanterar eller varnar om i programmet. Det är därför viktigt att du själv alltid granskar ditt underlag innan inlämning. Vissa områden tillhör EU, men ingår inte i dess mervärdesskatteområde. Varor till eller från dessa områden ska inte tas med i Intrastatrapporteringen. Sådana områden är bl.a. Åland, Ceuta, Melilla, Kanarieöarna, Gibraltar, Färöarna och Grönland. Du kan läsa mer om begränsningarna på Skatteverkets hemsida .

Du kan läsa mer om intrastathantering här: SCB - Intrastat

Fick du den hjälp du sökte?