Behörigheter i Fortnox Lager

Lager

Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i Fortnox Lager kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmet.

Företagets programadministratör eller systemadministratör‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidanAdministrera användare‍ i programmet.

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Lager vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

Observera att du även kan behöva en licens för Fortnox Bokföring, exempelvis för att kunna slutföra en inleverans eller för att kunna koppla inkommande gods till en leverantörsfaktura.

Manuella leveranser

Se, skapa och ändra
Möjlighet att se, skapa och ändra inleverans, utleverans och lagerflytt, samt se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Markera som klar för bokföring
Med denna behörighet får användaren bocka i Lagerhantering klar på inleverans, utleverans och lagerflytt. Amvändaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Manuella leveranser, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Inventering

Planera och genomföra
Med denna kan man skapa och genomföra (klarmarkera) en inventering. Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder och Transaktionshistorik.

Tillverkningsorder

Skapa / ändra
Inställningen ger möjlighet att skapa och ändra tillverkningsorder, samt se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Inventering och Transaktionshistorik.

Markera med "Lagerhantering klar"
Behörigheten behövs för att kunna bocka i Tillverkning klar på tillverkningsorder. Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Inställningar

Administrera samtliga
Denna inställning behövs för att kunna göra alla inställningar som ligger under Inställningar - Lager. Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Övrigt

Ändra kostnad på inleverans
Användaren får möjlighet att ändra kostnad på en inleverans. Denna behörighet ska kombineras med Se, skapad, ändra (manuella leveranser). Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Inkommande gods

Skapa / ändra
Med denna behörighet kan användaren skapa och ändra inkommande gods, samt även se Lagerlista, Inköp, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Markera med "Lagerhantering klar"
Ger användaren möjlighet att bocka i Inleverans klar på inkommande gods. Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Inköp

Skapa / ändra
Med denna behörighet kan användaren skapa och ändra inköp, samt se Lagerlista, Inköp, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

Skicka
Denna behörighet ger möjlighet att skicka och skriva ut inköpsorder. Användaren kan även se Lagerlista, Inköp, Inkommande gods, Tillverkningsorder, Inventering och Transaktionshistorik.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här:
Behörigheter Gemensamt - Rapporter‍
Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?