Felmeddelanden Kvitto & Utlägg

Kvitto Utlägg

I denna artikel kan du finna svar på eventuella felmeddelanden i Kvitto & Utlägg.

Eventuella felmeddelanden och lösningar

Kopiera länk hit

Det finns inga utläggskategorier upplagda.

Utläggskategorierna sätts upp i inställningarna för Fortnox Lön (kugghjulet uppe till höger på skärmen). Kategorierna används för att användaren ska få en bättre benämning som överensstämmer med typen av inköp. Denna benämning kopplas mot ett bokföringskonto när lönekörningen görs.

Undvik gärna att sätta upp flera kategorier med samma bokföringskonto då tolkningen inte vet vilken kategori som passar bäst.

Verifikationsserie för kvitton saknas.

För att det ska gå att bokföra ett kvitto måste en verifikationsserie för kvitton ställas in. Detta görs i inställningarna för Fortnox Bokföring (kugghjulet uppe till höger på skärmen). Längst ner till höger finns Kvitton och där väljs den serie som önskas. Observera, verifikationsserierna gäller per räkenskapsår så denna inställning kan behöva göras årligen om kontoplanen inte kopieras i samband med nyskapande.

Räkenskapsår saknas för valt datum.
För att kunna bokföra, oavsett om det gäller kvitton eller andra händelser så krävs ett räkenskapsår. För mer information om hur ett nytt år skapas, klicka här: Skapa räkenskapsår

Valt bokföringskonto är inaktivt.
Eftersom kvittotolkningen endast föreslår aktiva konton uppstår detta fel om någon inaktiverar bokföringskontot efter tolkningen har skett. Denna inställning görs i Register - Kontoplan där du väljer respektive bokföringskonto och Aktivera. Ett annat sätt att komma runt problemet är att helt enkelt välja ett annat konto.

Valt datum är i en låst period.
För att undvika sena ändringar i bokföringen kan man sätta antingen en personlig eller en företagsövergripande låsperiod. Här finns mer information om dessa inställningar: Inställningar - Låsning av period

Valt bokföringskonto kräver transaktionsinformation.
Valt bokföringskonto kräver projekt.
Valt bokföringskonto kräver kostnadsställe.
Ovanstående felmeddelanden härrör från kontoplanens inställningar där respektive bokföringskonto kan ställas in att kräva, tillåta eller ej tillåta projekt, kostnadsställe samt transaktionsinformation.

Kvittot har raderats, vänligen välj ett annat kvitto från listan.
samt
Kvittot hanteras av någon annan, vänligen välj ett annat kvitto från listan.
Dessa felmeddelanden visas för dig som är administratör för Bokföring och det innebär att någon annan har hanterat det kvitto du vill bokföra. Gå tillbaka till startsidan i appen och välj ett annat kvitto. För att inget kvitto ska lämnas ohanterat låses hanteringen när en annan användare är inne och tittar på det.

Fick du den hjälp du sökte?