Dela denna artikel

Budget - Hur lägger jag till en budget?

Koncern, Rapport & Analys

Budgetar och prognoser hanteras via Ekonomi - Budget - Hantera budget.

Introduktion
I Fortnox kan man läsa in en eller flera budgetar samt en eller flera prognoser parallellt. Det går utmärkt att bara läsa in en budget och använda den både för avstämning mot utfall (bakåt i tiden) och som prognos (framåt i tiden).
För varje tidpunkt kan man ange vilken budget och prognos som ska vara aktiv om det finns flera. Den budget som är aktiv är den som används i Fortnox egna tabeller och grafer. Skapar man egna grafer och tabeller kan man dock hänvisa även till inaktiva budgetar/prognoser för jämförelser.

Budgeten baseras på föregående års utfall och tar hänsyn till säsongsvariationer.

Skapa budget
Börja med att gå till Ekonomi - Budget - Hantera budget och klicka på Ny budget. Då visas några alternativ för den budget/prognosmall som ska genereras:

  • Period för budgeten

  • Om det gäller budget eller prognos

  • Namn, beskrivning och kommentar

  • Etiketter (används tillsammans med affärsområden, lämna tomt om du inte behöver detta specifikt)

  • Om budgeten/prognosen ska vara aktiv från start (då aktiveras budgetförslaget samtidigt som mallen laddas ner)

  • Om filen ska redigeras i Excel eller Google Sheets (kräver tillägget Google Sheets Integration)

  • Om mallen ska komma med ett förslag eller vara tom

  • Om budgetförslag är aktiverat så går det att påverka vad det ska baseras på

  • Om mallen ska gälla aktuell organisation eller ett dotterbolag

När alternativen är valda klickar du på Exportera för att ladda ner mallen som Excel-fil eller föra över till Google Sheets.

Fick du den hjälp du sökte?