Dela denna artikel

Budget - Hur lägger jag in en budget från egen budgetmall?

Koncern, Rapport & Analys

Det finns två alternativ att läsa in en budget från egen budgetmall, antingen via en tom mall eller med hjälp av radmall.

Läs in budget via en tom mall:

Gå in under Ekonomi- Budget - Hantera budget - Ny budget.

Välj sedan affärsområde/bolag, budgetår och bocka i budget - klicka på nästa - bocka i aktiv budget- klicka på Spara - välj att exportera till Excel eller Google Sheets och välj tom mall.

Klistra in konton och kontobenämningar i excelmallen från din egna mall, ange beloppen per månad samt addera en summering i totalkolumnen.

Om fördelning per månad ska göras baserat på föregående års utfall räcker det att fylla i beloppen i totala kolumnen och läsa in mallen så nycklar systemet ut fördelningen per månad med hänsyn till föregående års utfall och säsongsvariationer.


Alt 2 Läs in budget via radmall:
Gå in under Ekonomi - Komponenter - Välj ny rapport-tabell - klicka på de tre punkterna till höger - välj klistra in rader - kopiera text och kontorader från din egna budgetmall - klistra in raderna i pop up rutan som öppnas - klicka på Lägg till rader.


(Skapa kontogrupper = om du i budgetmallen inte har kontona separerade på egna rader ska denna bockas i)

Radmallen öppnas, döp mallen och klicka på Spara.

Gå därefter till Budget - Hantera budget och välj Ny budget - Välj affärsområde - Budgetår och budget typ - klicka på nästa - du får nu en möjlighet att skriva en beskrivning, kommentar eller sätta en tagg samt välja om BU/prognosen ska vara aktiv eller inte - klicka på Spara.

Ny ruta öppnas och för att läsa in layouten från din egna budgetmall väljer du Radmall data och väljer din mall i rullistan under rubriken Radmall, excelarket laddas ner och du kan nu klistra in siffrorna från din budget.

Obs! Negativa tal kan behöva ändras då intäkterna behöver vara positiva i mallen du läser in.

För att läsa in din budget går du via Ekonomi - Budget - Hantera budget - Ladda upp budget. Budgeten är nu inläst och du kan nu stämma av den genom att klicka på budgeten för att få en sammanställning över året.

Fick du den hjälp du sökte?