Dela denna artikel

Budget - Hur använder jag en prognos i en graf med hjälp av en tagg?

Koncern, Rapport & Analys

För att kunna lägga in en budget i en graf måste man först skapa och ladda upp budgeten i Fortnox.

Du kan läsa om hur du gör detta i avsnittet Hur lägger jag till en budget.

Taggar i en budget eller prognos används när man har flera olika budgetar inlagda i Fortnox men man vill se en specifik budget i en graf eller tabell.

Vid skapandet av prognosförslaget behöver du lägga till etiketten och det gör du genom att ange etiketten under rubriken Etiketter.


För att ta fram budgetdatan i din graf går du in under grafer- väljer aktuell graf och sedan så ska du skriva in formeln Forecast(<formel>)

Eller
Budget(<formel>)

Detta innebär att datan kommer hämtas från den aktiva prognosen, innanför parentesen ska man skriva in de bokföringskonton som man vill hämta från budgeten. Exempelvis om man vill se hur mycket man har budgeterat i omsättningen så skriver man in denna formel:

Forecast(-{3000-3999})

Då kommer du få upp något liknande detta.

Har du lagt en etikett på Prognosen kan du använda den i formelfältet genom att skriva ett @ och namnet på etiketten. Exempelvis om etiketten heter 22 så skrivs formeln såhär:
Forecast(-{3000-3999},@22
eller
Budget(--{3000-3999},@22)


Att använda taggar i prognoser kan vara smidigt av två anledningar,
- Man vill vara säker på att grafen hämtar från rätt prognos
- Man vill använda samma excelmall i flera räkenskapsår istället för att göra nya prognoser/budgetar.

Fick du den hjälp du sökte?