Dela denna artikel

Budget - Hur lägger jag till budgetdata i egna tabeller och grafer?

Koncern, Rapport & Analys

Användning i egna grafer och tabeller

Här är de formler som kan användas för att få ut data från budget och prognoser i egna grafer och tabeller:

 • Budget(<formel>) ger budgetdata från den aktiva budgeten

 • Budget(<formel, @forecast) ger budgetdata från den aktiva prognosen

 • Budget(<formel>, @tagg) ger budgetdata från en specifik budget eller prognos med angiven tagg

 • Forecast(<formel>) ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från aktiv prognos, om sådan saknas från aktiv budget

 • Forecast(<formel>, @active) ger ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från aktiv budget

 • Forecast(<formel>, @tagg) ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från budget eller prognos med angiven tagg

Exempel:

 • Budget(-{3000-3999}) ger summan månadsvis av alla intäktskonton i budgeten under året

 • Budget(-{7000-7699}, @forecast) ger summan av alla lönekostnader hämtat från aktiv prognos

 • Budget(-{3000-7999}, @20_2) ger resultatet (före finansiella kostnader) hämtat från prognosen med taggen @20_2

 • Forecast(-{3000-3999}) ger utfall fram till valt data av de sammanlagda intäkterna, sedan prognos hämtat från aktiv prognos

 • Forecast(-{7000-7699}, @active) ger utfall av alla lönekostnader och sedan prognosdata hämtat från aktiv budget

 • Forecast(-{3000-7999}, @20_2) ger utfall av resultat (före finansiella kostnader) och sedan prognosdata från prognosen med tagg @20_2

Fick du den hjälp du sökte?