Hantera dina fakturor via domarklubban - Fakturaservice

Faktura & betaltjänster

Har din kund önskat längre betalningsanstånd, eller har du kanske mottagit betalning från din kund direkt till dig?

Hantera fakturan

Kopiera länk hit

Då kan du både pausa fakturan och rapportera betalning direkt i ditt Fortnoxprogram. Klicka på symbolen i form av en Domarklubba och därefter på Hantera fakturan. Du får då upp olika alternativ.

  • Pausa fakturan

  • Jag har fått betalt på annat sätt

  • Jag vill stå för kundens avgifter

  • Jag vill avsluta Fortnox hantering av fakturan

  • Skicka en kopia av fakturan med E-post

Pausa fakturan

Kopiera länk hit

Skulle du vilja pausa hanteringen av en faktura skickad med Fakturaservice gör du så här:

Klicka på domarklubban vid fakturan

Välj Hantera fakturan - Jag vill pausa fakturan.

I den nya rutan som öppnas kan du välja att pausa fakturan i upp till 60 dagar. Fyll i det datum då hanteringen av fakturan ska återupptas, och klicka på Pausa.
Så länge fakturan är pausad kommer inga nya krav skickas till din kund.
Notera dock att det inte fungerar att pausa en faktura om inkassokravet förfallit och du fått besked om att det är dags för vidare fakturahantering. Fakturan är pausad automatiskt fram till att du gör ett val om du vill driva fakturan vidare .

Grundtanken med en paus är att ge kunden anstånd med sin betalning. Om fakturan betalas under pausen, behöver de inte betala någon dröjsmålsränta för paustiden. Tar pausen slut utan att kunden betalat, skickas däremot nästa krav med dröjsmålsränta även för den tid fakturan varit pausad.

Rapportera inbetalning

Kopiera länk hit

Har du fått betalt direkt till dig för en faktura skickad med Fakturaservice, eller ligger det kvar ett restbelopp som du vill skriva bort?

Klicka på domarklubban vid fakturan.

I rutan som öppnas väljer du Hantera Fakturan högst upp till höger och klickar sedan på Jag har fått betalt på annat sätt.

I den nya rutan som öppnas kan du avsluta hanteringen av det belopp du anger. Du kan även välja om vi ska hantera bokföringen av inbetalningen och mot vilket konto.

Klickar du därefter på domarklubban kommer det stå Rapporterad inbetalning under Finansiell historik.

Jag vill stå för kundens avgifter

Kopiera länk hit

Har det tillkommit avgifter på fakturan som du vill stå för?

Klicka på domarklubban vid fakturan.

Klicka sedan på Hantera fakturan och välj Jag vill stå för kundens avgifter.

I det fall du väljer att rapportera inbetalning på fakturan behöver du ta ett beslut om det är du som ska stå för tillkomna avgifter eller om du vill att din kund ska göra det. Väljer du att stå för tillkomna avgifter kommer dessa att dras och bokföras automatiskt via kontot för Faktura - och betaltjänster. Väljer du istället att din kund står för avgifterna kommer ett efterkrav skickas ut och skulden fortsätta drivas mot kunden.

Du får nu en bekräftelse på att din rapportering är på väg till oss.

Om din kund redan betalt in kapitalbeloppet och du vill skriva av resterande del av fakturan, så kan du bokföra en bortskrivning.

Gå då till Inbetalningar som du hittar inne på fakturan. Ändra Betalt i sek till 0:- (eftersom 0:- blivit betalt), och klickar sedan på bokstaven B till höger om nollan.

I den nya rutan väljer du ett eller flera bokföringskonton du vill skriva bort fakturabeloppet mot, och klickar på Spara.

Därefter är det bara att klicka på Bokför, så är bortskrivningen bokförd.

Tänk på att avsluta fakturan i Fortnox Finans hantering via Domarklubban i samband med att du bokför en bortskrivning. Detta för att Fortnox Finans inte ska fortsätta driva in skulden.

Jag vill avsluta Fortnox hantering av fakturan

Kopiera länk hit

Skulle du vilja avsluta Fortnox Finans hantering av din faktura?

Klicka på domarklubban vid fakturan.

Klicka sedan på Hantera fakturan och välj Jag vill avsluta Fortnox hantering av fakturan.

Har det inte tillkommit avgifter på fakturan får du upp följande ruta. Klicka på OK om du är säker på att du vill avsluta fakturan.

Har det tillkommit avgifter så får du möjlighet att välja om du ska stå för dessa eller om din kund ska göra det.

Väljer du att din kund står för avgifterna så avslutas fakturan i Fortnox Finans hantering och ett efterkrav skickas till din kund på kvarstående avgifter.

Väljer du själv att stå för avgifterna kommer dessa att dras automatiskt från ditt konto för Faktura- och betaltjänster hos Fortnox .

När fakturan är avslutad kommer fakturan få status Stängd. Detta ser du under Fakturainformation inne på domarklubban.

Det kommer även stå Bortskrivningav kapitalbeloppet under Finansiell historik.

Tänk på att eventuell inbetalning som inkommer till Fortnox Finans inte kommer kunna betalas ut till dig om fakturan är avslutad. Det är viktigt att du meddelar din kund att inte betala fakturan du väljer att avsluta.

Skicka fakturakopia

Kopiera länk hit

Om du skickat en faktura med Fakturaservice och vill skicka en kopia via mejl till din kund kan du antingen skicka den direkt i ditt Fortnox, eller tipsa din kund om att besöka vår fakturaportal för att själv hämta ner fakturakopian.

Vill du skicka fakturan direkt från ditt program gör du så här:

Gå in på fakturan och klicka på domarklubban i övre vänstra hörnet. I rutan som visas klickar du på Hantera fakturan och väljer därefter Skicka fakturan igen.

Fyll i e-postadress under Mottagaren. Du kan välja ja eller nej på om du vill uppdatera e-post på fakturan och klicka sedan på Skicka.

Den faktura som då mejlas ut kommer att vara fakturaservice-versionen av fakturan, och alltså innehålla rätt information om bankgiro och OCR-nummer.

Har du valt att uppdatera e-postadressen på fakturan så kommer även kommande händelser att skickas till denna adress. Det är därför viktigt att bara uppdatera adressen på fakturan om du vet att kunden går att nå på den nya e-postadressen.

Fick du den hjälp du sökte?