Byråanstånd

Digital Byrå

Om du har behörigheten Hantera byråanstånd i Digital byrå under Administrera användare har du möjlighet att skapa filer för ansöka om byråanstånd samt ändra statusar.

Så här ansöker du om Byråanstånd

Kopiera länk hit

1. Lägg först upp privatpersoner i Digital Byrå. 

2. Gå till vyn Byråanstånd. Ansökan gör du genom att först markera de privatpersoner i listan som du vill göra en byraånståndsansökan för. Klicka sedan på knappen Skapa ansökan.

3. Komplettera förifyllda värden för uppgiftslämnare samt kontaktperson enligt bilden nedan. 

4. Ladda ner filerna info.anst samt blanketter.anst lokalt på din dator så att du sedan kan ladda upp dem på Skatteverkets hemsida. Tänk på att filerna måste heta exakt info.anst samt blanketter.anst när du laddar upp dem på Skatteverket.

5. När filerna är nedladdade på din dator, klicka på länken till Skatteverket som blivit aktiv.

6. Lämna in filerna på Skatteverket, tänk på att filerna måste heta exakt info.anst samt blanketter.anst när du laddar upp dem via Skatteverkets tjänst.

Flöde för inlämning av fil hos Skatteverket: Skatteverket - Byråanstånd

a.

b.

c.

d.

7. När uppladdningen till Skatteverket gjorts, återgå till fliken där du har Digital byrå och välj Fortsätt längst ner till höger. Om du väljer Inlämnade kommer ansökta privatpersoner att sättas till beviljade på dagens datum. Om du väljer Ej inlämnade kommer ansökta privatpersoner att sättas till ej ansökta under fliken Byråanståndoch du kan söka dessa på nytt.

Inställning för om byråanstånd ska sökas för privatperson

Kopiera länk hit

Både under fliken Byråanstånd samt på klientkortet går det att ställa in om man vill att privatpersonen ska komma med i en framtida byråanståndsansökan. Förändring av inställningen kommer att uppdateras på både klientkortet och i byråanstånsvyn. Förvalt är att inställningen är påslagen.

Inställning på klientkortet:

Inställning i vyn Byråanstånd:

Redigera status för ansökan

Kopiera länk hit

Nedan ser du vad som går att ändra på manuellt gällande byråanstånsansökan för privatpersoner. Ändringarna som görs innebär inte att ansökan återkallas/söks mot Skatteverket utan är till för dig så att du i efterhand kan uppdatera om ansökan gjorts sedan tidigare eller om privatpersoner hamnat under beviljade felaktigt.

Under listan för Ej ansökta kan följande göras:

Under listan för Beviljade kan följande göras:

Fick du den hjälp du sökte?