Visa och ändra tjänst i Fortnox Digital byrå

Digital Byrå

Om du behöver göra förändringar på en redan skapad tjänst som ligger på en klient klickar du på Klienter längst uppe till höger i programmet så att du kommer till din lista över alla dina klienter. Klicka dig in på aktuell klient och gå till fliken Uppdrag.

För att se och ändra på inställningar på en skapad tjänst klickar du på tjänstens namn. Tjänsten visas då tillsammans med dess inställningar samt en tabell med tjänstens aktiviteter och historik. För att spara eventuella ändringar klickar du på Spara. Avbryt och Visa lista tar dig tillbaka till tabellen med klientens tjänster.

Handläggare

Kopiera länk hit

På en skapad tjänst är det möjligt att ändra valda handläggare. När ändringen sparas uppdateras tjänstens inställningar och de aktiviteter som inte passerat leveransdatum med gjord ändring.

Påminnelse och varning

Kopiera länk hit

Påminnelse- och varningsinställningar på en tjänst kan vid behov justeras. När ändringen sparas uppdateras tjänsten och de aktiviteter som inte passerat leveransdatum.

Slutdatum

Kopiera länk hit

När en tjänst inte längre ska utföras anges ett slutdatum på tjänsten. När ett slutdatum sparas på tjänsten raderas de aktiviteter som ligger efter valt slutdatum. Övriga aktiviteter och historik kommer att finnas kvar. Ett angett slutdatum kan tidigareläggas, tas bort eller flyttas fram. När ett slutdatum flyttas fram eller tas bort skapas aktiviteter upp på nytt för tjänsten.

Obs!
Slutdatum för en tjänst behöver ta hänsyn till tjänstens redovisningsperiod. För exempelvis en momstjänst med månadsintervall som skall innefatta december månad som sista månad kommer den sista aktiviteten att levereras i februari varpå tjänstens slutdatum ej skall sättas före denna leverans. Tjänstens aktiviteter visas i en tabell på tjänsten.

Leveransdatum

Kopiera länk hit

På alla tjänster, även de kopplade till månadsvis, kvartalsvis och årsvis bokföringsperiod kan du ändra leveransdatum. Dock ej på de med ett fast leveransdatum. 

När man sparar ändringen på tjänsten är det aktiviteterna framåt i tiden från dagens datum som kommer ändras.

Om det finns en kommentar på någon framtida aktivitet kommer denna försvinna, status ändras tillbaka till startvärdet och handläggare kommer att ändras så de speglar tjänstens handläggare.

Obs!
Om det skulle finnas en kommentar på en framtida aktivitet så kommer den att försvinna, status ändras till startvärdet och handläggare kommer att ändras så speglar tjänstens handläggare.

Kommentar på en tjänst

Kopiera länk hit

Redan inlagd kommentar på en tjänst går också att redigera, ändra eller ta bort. Klicka på Kommentar så kommer du åt rutan för redan befintlig kommentar och kan ändra eller radera text.

Radera tjänst

Kopiera länk hit

Om något har blivit fel vid uppläggning av en tjänst kan denna raderas. Radering av en tjänst raderar både tjänst och aktiviteter och kan inte ångras.

För att inte förlora historik på tjänst och aktiviteter används slutdatum istället för radering när en tjänst ska upphöra.

Ta bort tjänster med massbearbetning

Kopiera länk hit

För att enklare kunna ta bort många tjänster kan du markera en eller flera tjänster under fliken Tjänster och därefter klicka på Radera tjänster längst ned. Radera tjänst använder ni när tjänsten inte är använd och det inte finns historik på tjänster och aktiviteter som ska sparas.
I de fall ni vill ändra ett uppdrag och behålla historik avslutar ni istället tjänsten genom att sätta ett slutdatum på befintlig tjänst och skapar därefter upp en ny tjänst med de nya förutsättningarna.

Fick du den hjälp du sökte?