Kopiera tjänster i Fortnox Digital byrå

Digital Byrå

För att underlätta och spara tid så finns det i Digital byrå möjlighet att kopiera tjänster från en befintlig klient till en ny klient. 

Film: Kopiera tjänster från en befintlig kund eller ett mallbolag

Kopiera länk hit

Börja med att klicka dig in på den klient i ditt klientregister till vilken du vill kopiera in redan befintliga tjänster. Välj den aktuella klienten och klicka dig in på flikenUppdrag. Klicka på knappen Kopiera tjänster

Steg 1 - Val av tjänster

Kopiera länk hit

Valet av tjänster att kopiera sker genom att du först väljer en klient att kopiera från och därefter eventuellt justera vilka tjänster som ska kopieras.
Obs! Valet av klient är begränsat till klienter med samma bolagsform då vissa tjänster styrs på detta sätt.

När en klient har valts i listan visas de tjänster som är aktiva på klienten och det finns här möjlighet att justera valet av vilka tjänster som ska kopieras. Markera i kolumnen längst till vänster de tjänster du vill kopiera. De tjänster som senast var aktuella hos den klient vars tjänster du ska kopiera är förvalda. När du markerat de tjänster du vill kopiera klickar du på Nästa.

Steg 2 - Inställningar

Kopiera länk hit

När tjänster som ska kopieras har valts finns det möjlighet att göra inställningar innan kopieringen sker.

  • Startdatum - Med hjälp av Startdatum avgörs från när de kopierade tjänsterna ska börja gälla och aktiviteter ska skapas. 

  • Handläggare - Vid kopiering följer valda handläggare med från de kopierade tjänsterna om annan handläggare inte anges. Om en eller flera handläggare väljs vid kopieringen justeras handläggare på samtliga tjänster som kopieras. Tvingande att välja minst en handläggare i steg två.

  • Övriga inställningar - Utöver startdatum och handläggare visas eventuellt ytterligare inställningar för de tjänster som kopieras. Inställningarna är uppdelade och märkta med vilken tjänst de tillhör.

När du gått igenom inställningarna klickar du på Kopiera.

Steg 3 - Resultat

Kopiera länk hit

Kopieringen startas och du får en lista och en sammanfattning över de tjänster som har kopierats. 

Klicka sedan på Stäng för att avsluta kopieringen. Du kommer då tillbaka till fliken Uppdrag på den klient du valt att kopiera tjänster till.

Kopiera tjänster till flera klienter

Kopiera länk hit

För att enklare och snabbare kunna lägga upp tjänster kan du kopiera tjänster till flera klienter samtidigt via massbearbetning. Funktionen nås genom att markera aktuella klienter i klientlistan och därefter klicka på knappen Lägg till tjänster. Därefter väljer du ifrån vilken klient du vill kopiera tjänster. De tjänster som påverkas av bolagsform; Årsvis momsuppdrag och uppdraget inkomstdeklaration, kommer inte gå att välja när du kopierar från en bolagsform till en annan. Vill du kopiera dessa tjänster får du göra det från företag med samma bolagsform.

Kopiera tjänster från mallföretag

Kopiera länk hit

Det finns också mallföretag innehållande de vanligaste tjänsterna att kopiera tjänster ifrån till en eller flera klienter.

Mallföretag att välja mellan är följande:

  • Mallföretag månadsmoms, Aktiebolag

  • Mallföretag kvartalsmoms, Aktiebolag

  • Mallföretag årsmoms, Enskild firma

  • Mallföretag bokslut, Enskild firma

Fick du den hjälp du sökte?