Dela denna artikel

Lista över tjänster i Fortnox Digital byrå

Digital Byrå

Vilken kund ska du arbeta med idag och när måste uppdraget vara klart? 

Genom att definiera vilka uppdrag som utförs åt byråns klienter ger Digital byrå en total överblick över vad som ska utföras just nu tack vare en aktivitetslista med en tydlig översikt. Digitala tjänster gör det enkelt att se när nytt material inkommit, till exempel en leverantörsfaktura, verifikation eller dagskassa. I denna artikel finner du samtliga uppdragstyper som finns att välja mellan i Digital byrå.

Uppdragstyper markerade med * är så kallade digitala tjänster, tjänster vars aktiviteter uppdateras automatiskt på grund av händelser i klientens program. 

Observera att listan även innehåller uppdragstyper som Fortnox inte har funktionalitet att hantera såsom exempelvis inkomstdeklaration och årsredovisning. Dessa uppdrag kan planeras och klarmarkeras i Digital byrå men kan behöva andra program för hantering.

Bokföring

 • Bokföring

 • Dagskassa

 • Kontering/Stansning

 • Avstämning

 • Rapport till klient

 • Digitala dagskassor *

 • Digitala verifikationer *

 • Digital tjänst för Kvitto & Resa *

 • Digital tjänst för Kvitto & Resa Plus *

 • Egen tjänst

Moms

 • Moms

 • Momsunderlag

 • Momsdeklaration

 • Momsbetalning

Kundfakturor

 • Kundfakturor

 • Faktureringar

 • Inbetalningar

 • Påminnelser och krav

 • Digitala återrapporteringar *

 • Digitala husfakturor *

Leverantörsfakturor

 • Leverantörsfakturor

 • Inkomna dokument

 • Registrering

 • Betalningsförslag

 • Utbetalning

 • Återrapportering

 • Digitala inkomna dokument *

 • Digitala registreringar *

 • Digitala utbetalningar *

 • Digitala återrapporteringar *

 • Egen tjänst

Bokslut

 • Bokslut

 • Periodbokslut

 • Beställ engagemangsbesked

 • Biträda vid inventering

 • Upprätta årsbokslut

 • Förberedande bokslutsmöte

 • Bokslutsrapport

 • Anläggningsregister

 • Egen tjänst

 • Kvalitetssäkra årsbokslut

Årsredovisning

 • Årsredovisning

 • Upprätta årsredovisning

 • Årsstämmoprotokoll

 • Skicka in årsredovisning

 • Egen tjänst

Skatt

 • Upprätta Inkomstdeklaration

 • Upprätta bilaga K10 för delägare

 • Inkomstdeklaration privatperson

 • Kvalitetssäkra inkomstdeklaration

 • Planering av skatt

Löneadministration

 • Löneadministration

 • Lönebesked

 • Löneutbetalning

 • Arbetsgivardeklaration

 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

 • Betala skatt och arbetsgivaravgifter

 • Statistik SCB

 • Övrig rapportering

 • Fora-rapportering

 • Kontrolluppgifter

 • Kontrolluppgifter Ränta

 • Kontrolluppgifter Utdelning

 • Kontrolluppgifter Löner

 • Egen tjänst

Periodisk sammanställning

Eget uppdrag

Fick du den hjälp du sökte?