Behörigheter för konsult i Digital byrå

Digital Byrå

Lägg till ny konsult

Kopiera länk hit

För att kunna arbeta i Digital byrå med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå. Det är endast en systemadministratör som kan lägga till en ny användare i Digital byrå. 

Klicka på företagsnamnet uppe till höger i programmet, och välj Administrera användare .

Fyll i användarens uppgifter. Användarnamn, Namn, E-post och Lösenord är obligatoriskt att fylla i. Observera att du enbart behöver fylla i användarens namn i fältet Användarnamn, snabel-a och siffrorna i ert abonnemangsnummer kommer att fyllas i med automatik.     

Vill du att användaruppgifterna automatiskt ska skickas till användaren så väljer du Generera epost för nytt lösenord. När du klickar på Spara skickas ett mail till användaren, med en länk för att användaren själv ska kunna välja sitt lösen.
Om du istället själv väljer ett lösen så måste du meddela användaren detta, det är inget som görs automatiskt. 

Om du aktiverar SMS-autentiseringen kommer det att skickas en kod till användarens mobilnummer varje gång hen loggar in i Fortnox. Det blir alltså ett extra steg vid inloggning i programmen, för ökad säkerhet.

När användaren är tillagd måste du gå vidare och tilldela programbehörigheter.

Behörigheter i Digital byrå

Kopiera länk hit

Först måste du tilldela användaren en programlicens för Digital byrå.

Observera att du här administrerar programlicenser och behörigheter i byråns Fortnox, för att administrera programlicenser och behörigheter inne i kundernas företag måste du gå in i deras Fortnox. 

För att kunna tilldela programlicenser måste du vara systemadministratör, eller programadministratör för Digital byrå, så att du har tillgång till sidan Administrera användare.

Klicka på den grå ikonen Db (=Digital byrå) på aktuell användare. 

En ny ruta öppnas där du kan välja vilka olika funktioner i programmet som användaren ska ha tillgång till. Om du vill att användaren ska ha full tillgång i programmet kan du klicka på knappen Markera allalängst ner, annars bockar du i de rutor som är aktuella för användaren.

Digital Byrå
Här markerar du PÅ. 

Lägg till nya klienter
Behörighet för att få lägga till nya klienter.

Administrera åtkomst till klienter
Denna behörighet behövs om användaren ska kunna ge någon annan användare åtkomst till klienterna i Digital byrå.
För att konsulten ska kunna ge behörigheter till en annan konsult i klientens företag, så måste man utöver denna behörighet även vara systemadministratör eller programadministratör i klientens företag.

Visa alla klienter
Denna behörighet gör att konsulten kan se alla klienter i Digital byrå. Konsulten har dock fortfarande bara möjlighet att logga in hos de klienter som hen har åtkomst till.

Aktivera klienter
Ska konsulten kunna aktivera klienter så måste denna behörighet tilldelas.

Radera bortkopplade klienter
Om en klient kopplats bort från er byrå så finns uppgifterna fortfarande kvar i klientlistan under filtret Bortkopplade. Med denna behörighet kan konsulten ta bort en bortkopplad klient därifrån.

Åtkomst till klienter

Kopiera länk hit

Åtkomst till klienter kan tilldelas på två olika sätt.

Antingen gör du som systemadministratör det i samband med att du lägger till programlicensen och tilldelar behörigheterna. Under rubriken Åtkomst till klienterlistas alla företag som är kopplade till er byrå. Markera de företag den aktuella konsulten ska ha tillgång till.

Det andra alternativet är att du som konsult via Digital byrå loggar in i klientens företag och klickar på Administrera användare. Om aktuell konsult inte redan finns i listan under Konsulter så klickar du på Lägg till konsult och markerar JA på den aktuella konsulten.

Vad den nya konsulten får för behörigheter i klientens företag beror på vad konsulten som lagt till den nya konsulten har för behörigheter. Hen måste vara programadministratör eller systemadministratör ‍ i den aktuella klientens företag för att den nya konsulten ska få några behörigheter. 

Behörigheter i klientens företag

Kopiera länk hit

För att en konsult ska kunna se eller administrera programlicenser och programbehörigheter för andra konsulter måste hen vara systemadministratör eller programadministratör i klientens företag.

Klienten är ny Fortnox-kund och har inga programlicenser sedan tidigare
Om kunden är ny i Fortnox och inte har några egna programlicenser, så blir konsulten automatiskt systemadministratör och programadministratör och har full tillgång till alla program som ingår i Fortnox Byråpartner.  

Klienten är befintlig Fortnox-kund 
Om en byrå kopplar ihop sig med en befintlig Fortnoxkund, blir konsulten inte automatiskt systemadministratör eller programadministratör. Kundens befintliga system- och programadministratör styr då konsultens behörigheter.

Konsulten får vid sammankoppling automatiskt tillgång till alla program som ingår i Fortnox Byråpartner, men system- och/eller programadministratören för företaget kan göra begränsningar. 

Program som ingår i Fortnox Byråpartner
Bokföring, Fakturering, Offert & Order, Anläggningsregister och Lön.

Fick du den hjälp du sökte?