Privatpersoner

Digital Byrå

För att ha möjligheten att skapa privatpersoner i Digital byrå behöver du ha behörigheten Lägga till ny klient för din licens. Behörigheten för detta ställs in under Administrera användare.

Skapa privatperson

Kopiera länk hit

1. Om du ej har skapat någon privatperson ännu, eller inte har fått någon privatperson tilldelad till dig, möts du av denna vy.

2. Privatpersoner skapar du genom att klicka på knappen Skapa privatperson under fliken Hantera klienter - Privatpersoner eller under Mina klienter - Privatpersoner.

3. Fyll i personnummer i fältet som visas och klicka på Fortsätt.

4. Fyll i resterande uppgifter om privatpersonen du vill skapa och välj Lägg till.

5. Upprepa steg 3 & 4 för att lägga till flera privatpersoner samtidigt. När du har lagt upp alla eventuella privatpersoner du vill skapa, klickar du på knappen Skapa privatpersoner.

Nu har alla privatpersoner skapats där du som skapade dem initialt har tillgång till privatpersonen i klientlistan under fliken Privatpersoner. Även användare på byrån som har Visa alla klienter behörigheten under Administrera användare får privatpersonen i sin klientlista. 

Om en klient med samma personnummer redan existerar sedan tidigare, kommer en varning att visas för detta. 
(Obs! Kontrollen av personnummer inkluderar inte de privatpersoner/klienter som är tillagda till höger i bilden ovan men ännu ej skapade.)

Tilldela privatpersoner till användare på byrån

Kopiera länk hit

För att kunna tilldela privatpersoner till användare på byrån, behöver inloggad användare ha rättigheten Administrera åtkomst till klient.


Tilldelning via klientkortet

I det nya klientkortet för en privatperson kan en användare lägga till ytterligare användare men även se vilka som har tillgång till privatpersonen.

Masshantering

Med behörigheten Hantera åtkomst till klient kan du även massbearbeta vem/vilka som ska ha tillgång/inte tillgång till ett urval av privatpersoner.

1. Under fliken Hantera klienter - Privatpersoner i Digital byrå kommer du åt masshanteringen för att ge eller ta bort åtkomst till ett urval av klienter. Välj vilka privatpersoner du ska hantera och klicka sedan på Hantera åtkomst.

2. Välj sedan om du vill ge åtkomst eller ta bort åtkomst till privatpersoner. Klicka sedan på Nästa

3. Välj sedan en eller flera användare på byrån du vill ska ha åtkomst/ta bort åtkomst för valda privatpersoner från steg 1. Tryck sedan på Spara.

Nu är du färdig med att ha satt behörigheten genom masshanteringen.

Tjänster för privatpersoner

Kopiera länk hit

Följande tjänster finns möjliga att skapa för privatpersoner för att följa upp inkomstdeklarationsarbetet för en privatperson.

Privatpersoner visas och används på följande sätt i Digital byrå

Kopiera länk hit

När privatpersoner är skapade kan du på det nya klientkortet göra följande, beroende på behörighet:

Klientlistan

Listan på Privatpersoner kan hittas på tre olika ställen i Digital byrå

Mina klienter listan

Klientlistan till höger, när man är inne på en klient via nya klientkortet

Hantera klienter

Gruppering/Märkning

Hantera uppdrag

Uppdatera uppgifter för privatpersonen

Uppgifter om privatpersonen kan man uppdatera på klientkortet. 

Radera privatperson

Kopiera länk hit

Möjligheten att radera privatperson finns under det nya klientkortet, under personuppgifter som inloggad användare har behörigheten Radera bortkopplade klienter. Behörigheten sätts under Administrera användare för Digital byrå.

Fick du den hjälp du sökte?