Nyheter i Bokföring från kontoutdrag

Bokföring

Senast uppdaterat:  30 maj 2024

2024

Kopiera länk hit

Nyheter Maj

Regelverkspaket - Handelsbanken

För dig som har integration till Handelsbanken finns det nu ett regelverkspaket för att automatisera de återkommande avgifter som banken tar ut för sina tjänster.

Paketet innehåller fördefinierade regelverk med verifikationsserie, motkonto och beloppsgräns.

 1. Bankintegration

 2. Företagspaket

 3. Bankavgifter

 4. Engagemangsrapport


Nyheter mars

Svea Bank i Bokföring från kontoutdrag
Nu kan du som kund hos Svea Bank  ta del av den automatiska bokföringen. Allt du behöver göra är att integrera dig mot banken och därefter är du igång. Aktivera bokföring från kontoutdrag idag, och låt automatiken hantera dina betalningar!
Kom igång med Svea Bank: Automatisk koppling till Svea Bank 

Automatisk bokföring av valutatransaktioner
Transaktioner som återrapporteras från ett valutakonto saknar valutakurs i filen från banken, och har tidigare inte bokförts automatiskt. Valutakursen från inställningar presenterades som förslag till vilket valutatransaktioner kunde bokföras mot. 
Genom att använda valutakurser som finns angivna i Inställningar - Valuta, som antingen har skapats manuellt eller hämtas från Riksbanken, bokför vi valutatransaktioner - helt automatiskt!
Läs mer här: Valuta-och valutakonton

Koppla automatiskt inom större intervall
Välj tidsintervall är en förlängning på Koppla automatiskt och innebär att transaktioner kan kopplas mot verifikat inom större intervall. Antalet som anges gäller för hur många dagar det får skilja mellan transaktions-och bokföringsdatum. 
Om antalet anges till 0 dagar, kopplas transaktioner endast automatiskt mot verifikationer om summan är unik aktuell dag + att transaktionsdatum är samma som verifikationens bokföringsdatum. 
Intervallet kan anges mellan 0-6 dagar och möjliggör således för transaktioner att kopplas mot verifikat där det finns en unik match på summa max 6 dagar innan-och efter transaktionsdatumet - helt automatiskt! 

Regelverk - Giltighetsdatum
Nu finns möjlighet att ange ett till och med/från och med-datum på regelverk och innebär större flexibilitet när regelverk kan skapas och tillämpas. 
Om du anger ett till och med och/eller från och med-datum kommer regelverket endast gälla under den angivna perioden. 
Förvalt från och med datum är 2024-03-01 och gäller tillsvidare. 

2023

Kopiera länk hit

Nyheter december 

Regelverkspaket - Skatteverket 
För att göra det ännu enklare att skapa ett självgående skattekonto finns nu en uppsättning med färdiga regler som är enkla att aktivera.
Vi har förifyllt de vanligaste inställningarna för varje transaktion och regelverk, såsom verifikationsserie, motkonto och beloppsgräns. Det är såklart möjligt att ändra inställningarna så att de passar dina behov och förutsättningar.

Paketet innehåller 13 st regelverk: 

 • Momsfordran

 • Momsskuld 

 • Debiterad preliminärskatt

 • Arbetsgivaravgift

 • Avdragen skatt

 • Tillgodoförd debiterad preliminärskatt

 • Slutlig skatt

 • Inbetalning till Skatteverket

 • Utbetalning från Skatteverket

 • Intäktsränta 

 • Kostnadsränta 

 • Korrigerad intäktsränta 

 • Korrigerad kostnadsränta 

Nyheter november

Nordea i Bokföring från kontoutdrag
Nu finns möjligheten för dig att aktivera tjänsten Bokföring från kontoutdrag om du har Nordeas nya integration. Allt du behöver göra är att beställa det nya avtalet Corporate Access Lite. Läs mer nedan om hur du beställer avtalet. Efter att detta är gjort så aktiverar du tjänsten i vanlig ordning under in- eller utbetalningsvyerna, alternativt direkt under det nya menyvalet Meny - Transaktioner.
Läs mer här: Automatisk koppling till Nordea ‍ 

Nyheter oktober 

Matchade transaktioner 
Här visualiseras det antal transaktioner som finns i din Att göra-lista som regelverket matchar. När du sparar regelverket kommer transaktionerna att bokföras automatiskt utefter de parametrar du lagt in, så som beloppsgränser, motkonton och verifikationsserie.

Även förhandsgranskningen av verifikationen som kommer att skapas har uppdaterats med benämning på bokföringskontot samt Kostnadsställe & Projekt. 

Sortera per kolumn 
Nu finns möjligheten att sortera per kolumn i hanteringssätt Koppla mot faktura och Husarbete

Genom att klicka på Löpnummer, Fakturanummer/OCR eller Saldo kommer listan över fakturor att organiseras numeriskt i stigande eller fallande ordning. Klickar du istället på Förfallodatum sorteras listan efter senaste datum och i bokstavsordning för Leverantörsnamn. 

Nyheter juni

Ekobanken & Sparbanken Syd i Bokföring från kontoutdrag
Nu kan du som kund hos antingen Ekobanken eller Sparbanken Syd ta del av den automatiska bokföringen. Allt du behöver göra är att integrera dig mot banken och därefter är du igång. Aktivera bokföring från kontoutdrag idag, och låt automatiken hantera dina betalningar!

Kom igång med Sparbanken Syd: Automatisk koppling till Sparbanken Syd‍
Kom igång med Ekobanken: Automatisk koppling till Ekobanken ‍ 

Regelverk - Kostnadsställe & Projekt
I de fall du vill automatisera återkommande transaktioner via regelverk och kontera med kostnadsställe och projekt, finns nu möjligheten till det. Fälten visas om inställningen för kostnadsställe/projekt är påslagen och aktiveras under kugghjulet - Bokföring/Fakturering.

Nyheter mars

Swedbank i Bokföring från kontoutdrag
Ta del av automatiseringen du som är kund hos Swedbank!
Nu finns det möjlighet för dig som har en bankintegration med Swedbank att använda tjänsten. Precis som för övriga banker som stöds i Bokföring från kontoutdrag, aktiveras tjänsten under in-och utbetalningsvyerna!

Nyheter februari 

Todo-kort 
Todo-kort notifierar dig som användare direkt under Startsidan om det finns transaktioner att hantera. Genom att klicka på informationsrutan kommer du direkt till vyn för vidare hantering av dina transaktionshändelser. 

Felmeddelande i listyvn 
Felmeddelanden som uppstår vid tillfället du eller Fortnox försöker bokföra en transaktion, blir nu visualiserade direkt i listvyn över transaktioner att hantera och därmed enklare att åtgärda. 

2022

Kopiera länk hit

Nyheter december

Masshantera - Skapa verifikat 
Masshantering för att skapa verifikat finns nu tillgängligt för att markera flertalet transaktioner med samma datum. Vidare anger du beskrivning för verifikatet och anger ett eller fler motkonton och går vidare med att bokföra, precis som vanligt. Läs mer i Masshantering i Bokföring från kontoutdrag

Koppling till Skatteverket
Med koppling till Skatteverket hämtas alla transaktioner på företagets skattekonto till Fortnox och  möjlighet till att de bokförs automatiskt i vyn Transaktioner.

Kopplingen finns idag tillgänglig för alla Fortnox kunder. Det enda bolagets firmatecknare behöver göra är att logga in på skatteverket.se och ge Fortnox läsbehörighet till skattekontot. När kopplingen sedan är aktiverad kommer kunden eller du som redovisningskonsult få en notis i systemet. 

Läs mer om kopplingen till Skatteverket i Kom igång med skattekontot

Nyheter oktober

Danske Bank i Bokföring från kontoutdrag 
Ta del av automatiseringen du som är kund hos Danske Bank! 
Nu finns det möjlighet för dig som har en bankintegration med Danske Bank att använda tjänsten. Precis som för övriga banker som stöds i Bokföring från kontoutdrag, aktiveras tjänsten under in-och utbetalningsvyerna. 

Snabbtexter vid skapandet av verifikat
Snabbtexter är perfekt att använda när du skapar liknande verifikat på återkommande transaktioner, och nu finns möjligheten att använda snabbtexter även i Bokföring från kontoutdrag!
För att underlätta när du skapar verifikat i vyn Transaktioner så kan du använda dig utav snabbtexterna både i fältet beskrivning och transaktionsinformation. Allt du behöver göra är att skriva början, eller en del av snabbtexten så kommer programmet direkt föreslå vilken text du önskar skriva. Vill du använda aktuell text klickar du enter så fylls hela den fördefinierade texten i automatiskt.
Om du inte tidigare arbetat med snabbtexter så är ett tips att själv fylla på med de texter du önskar via Inställningar - Bokföring - Snabbtexter.

Kortkommando
Kortkommando finns nu i transkationsvyn och innebär att du inte behöver använda muspekaren för att klicka på knappar som exempelvis Bokför eller Koppla.
Genom att använda kortkommandon kommer du kunna spara tid och arbeta mer effektivt i transaktionsvyn.

Masshantera transaktioner
Masshantera är ett hjälpmedel som underlättar när du har flera liknande transaktioner som ska hanteras på ett och samma sätt. Masshantera ger dig möjlighet att markera flertalet transaktioner i din “Att göra-lista“, därefter kan du hantera allihop på en gång. Detta kan vara användbart om du exempelvis arbetar med swish-transaktioner eller hanterar dagskassor. Masshantera effektiviserar ditt arbete och besparar dig flera repetitiva moment, snabbt och enkelt! Läs mer om funktionen här: Masshantering i Bokföring från kontoutdrag ‍ 

Visa kontosaldo i Bokföring från kontoutdrag
Nu kommer du som kund ha möjligheten till att kunna se ditt aktuella kontosaldo när du skapar dina nya verifikat i Bokföring från kontoutdrag. Du kommer att kunna se ditt aktuella saldo på både bankkontot och valda motkonton.

Nyheter augusti 

Söka på Personnummer, Namn och Fakturanummer - Husarbete
Vid hanteringssätt Husarbete kan du nu söka på Personnummer, Namn och Fakturanummer för att hitta den faktura som transaktionen avser. 

Sökning på valutabelopp vid filtrering
Vid filtrering och sökning på saldo innefattas nu även valutabelopp. 

Nyheter juni

Kopplade transaktioner visualiseras
De verifikationer som har transaktioner kopplade till sig sedan tidigare, visualiseras nu vid hanteringssätt Koppla verifikat. I listvyn över verifikationerna kommer antalet transaktioner kopplade visas i en ny kolumn.  

Nyheter maj 

Öka automatiken med regelverk
Att skapa ett regelverk innebär att du kan sätta upp olika parametrar, gränser och konton för specifika transaktioner så att dessa bokförs automatiskt. Du kan öka automatiken och effektiviteten för samtliga av företagets transaktioner eftersom du slipper manuell handpåläggning även på de transaktioner som saknar underlag i form av en faktura eller verifikation. 

Läs mer här: Regelverk för automatisk bokföring ‍ 

Nyheter april 

Transaktioner och Kreditfakturor
Förtydligande kring funktionen att koppla en inbetalning mot en leverantörsfakturakredit, eller tvärtom- koppla en utbetalning mot en kundfakturakredit, har genomförts.

Att visa Kund-eller Leverantörsfakturor har flyttat upp till vänstra hörnet för att tydliggöra möjligheten att visa respektive reskontra. 

Historik/Att göra - filter
Historik-fliken är förtydligad med anledning att öka tryggheten genom att komma åt fliken enklare för att se vad som tidigare bokförts. 

Ökad automatisering
Automatisk bokföring och koppling sker nu vid än fler scenarion med anledning att öka automatiseringen. 
Om en transaktion vars Datum + Summa matchar mot ett verifikat kommer koppling att ske automatiskt, även om samma transaktion matchar endast datum eller summa till andra verifikationer.
Kombinationen av Datum + Summa är högre i hierarkin för en säkrare och mer effektiv hantering kring transaktionen. Detta resulterar i att transaktionen kopplas automatiskt vid denna match-kombination. 
Även fler matchade fält vid automatisk bokföring av faktura har lagts till, utöver fält som OCR, belopp, fakturanummer, löpnummer och ert ordernummer,  har även Leverantörsnamn adderats, detta med anledning och förhoppning om att öka automatiken för exempelvis autogirobetalningar. 

Nyheter mars

Nytt utseende
Transaktionsvyn har fått nytt utseende och nya funktioner. Typsnitt, färger och vyer har ändrats och funktioner har tillkommit. Exempelvis när du markerar flera fakturor kommer du se en summering av dessa till höger.

Nyheter januari 

Justera beviljad skattereduktion
Under hanteringssättet Husarbete, finns det nu möjlighet att justera beloppet som godkänts för varje person. Hela transaktionen behöver hanteras men du kan nu justera hur mycket skattereduktion som avser respektive faktura. Detta fältet var tidigare inte redigerbart. 

2021

Kopiera länk hit

Nyheter december

Koppla automatiskt
Nu automatiseras fler transaktioner genom att Fortnox kopplar transaktioner mot befintliga verifikat automatiskt. 
När en transaktion inte matchar en faktura kommer transaktionen matchas mot befintliga verifikat. För att en transaktion ska kopplas automatiskt behöver datum och belopp matcha mot ett unikt verifikat.
Du kan självklart se samtliga transaktioner som har kopplats automatiskt i Historiken. Om du vill söka fram vilka transaktioner som har kopplats automatiskt, finns det ett specifikt filter du kan använda. 

Nyheter oktober

Föreslaget konto vid bortskrivning
Nu föreslås bokföringskonto vid bortskrivning av öresavrundning. Detta som i ett led att förenkla och effektivisera hanteringen av de transaktioner som återrapporteras från banken. 
När en in- och/eller utbetalning differentierar mot fakturaunderlaget med mindre än 1 SEK, kommer bortskrivning automatiskt att föreslås. Bortskrivningsförslaget konteras mot det förvalda kontot för Avrundning, som du finner i Inställningar - Förvalda konton.

Nyheter september

Inställningar i vyn Bokföring från Kontoutdrag
Numera finns det en möjlighet att göra inställningar som blir relevanta för att hantera transaktionerna i vyn Bokföring från kontoutdrag. I vår första version av den nya inställningsvyn finns endast inställningen Bokför automatiskt vid påminnelse, vilken vi kommer beskriva i nedanstående text, men framöver kommer fler inställningar som idag görs under Register - Transaktionskonto att förflyttas hit. Vi gör den här förändringen för att det ska bli tydligare vilka inställningar som berör den här funktionen, och de ska bli enklare att komma åt i rätt sammanhang.

Inställning för att bokföra automatiskt vid påminnelse
Inställningen kommer möjliggöra att betalningen för en kundfaktura bokförs automatiskt, trots att en påminnelse skickats ut till din kund, och kunden valt att endast betala original-fakturans saldo exklusive påminnelseavgift. Detta möjliggör att du får ett automatiserat flöde även för dessa betalningar, men det minskar dina möjligheter att skicka ett efterkrav till din kund på påminnelseavgiften.

Förändringar i Att göra- och Historiklistan 
Nu specificeras referenser i listvyn över transaktioner för att direkt få en bättre överblick. Dessutom har datumet bytt plats och visas istället under benämningen för transaktionen

I historiken specificeras även det verifikat transaktionen är kopplad/bokförd till, för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna följa transaktionerna och vart dessa är bokförda.

Ytterligare filter i Att göra- och Historiklistan 
Det finns nu möjlighet att filtrera på transaktionstyp under Att-göra listan och Historik. Nu finns möjlighet att filtrera på transaktionstyp: Inbetalningar eller Utbetalningar. 

Hantering av rot/rut inbetalningar
Inbetalningar för ansökt och beviljad skattereduktion, kan nu hanteras direkt via hanteringsättet Husarbete.

När du valt hanteringssätt Husarbete, listas samtliga obetalda husarbete-fakturor som är markerade som ansökta under Fakturering - Husarbete

Läs mer om hantering av rot/rut här: Hantering av rot/rut inbetalningar

Nyheter april

“Koppla underlag” har fått nytt utseende
Nu blir det enklare att koppla underlag när du skapar verifikat. Underlaget kommer att kunna visas samtidigt som du konterar, vilket kommer underlätta hanteringen då det blir mindre du behöver hålla i minnet. Funktionaliteten är densamma, bara ett nytt och enklare gränssnitt att arbeta i!

Fler filter i din “Att-göra-lista” samt Historik
Numera finns filtering på datum, saldo och status på plats. Detta kommer underlätta när du letar efter en viss transaktion, eller när du vill arbeta med ett visst urval av transaktioner. Du kan också via filtret Status selektera ut exempelvis vilka transaktioner som bokförts automatiskt.

Nyheter mars

Ignorera transaktion
Det finns nu möjlighet att välja att inte hantera en transaktion på ditt bankkonto, då väljer du att använda den nya funktionen "ignorera transaktion". Fortnox rekommenderar att alla transaktioner hanteras eftersom det finns risk för att bokföringen och transaktionerna på företagets bankkonto inte stämmer överens om en transaktion ignoreras. Vi har förstått att det ibland är förenat med en hel del merarbete att hantera vissa transaktioner och därför tillgängliggörs den här typen av funktion, och vi hoppas att den underlättar arbetsprocessen för våra kunder. Läs mer om den nya funktionen i Bokföring från kontoutdrag ‍.

Filtrera på transaktionskonto
För dig som arbetar med flera olika transaktionskonton ska det vara smidigt att kunna se vilka transaktioner som tillhör vilket konto. Nu har du möjlighet att filtrera dina transaktioner per transaktionskonto, vilket förhoppningsvis kommer underlätta hanteringen och kontrolleringen av dem. Filtreringen kan göras både i din “att göra-lista” och under “Historik”. I framtiden kommer det finnas fler möjligheter att söka eller filtrera transaktioner på.

Register och Rapporter
Numera når du Register & Rapporter även från vyn Transaktioner, detta är ett led i att göra alla Fortnox delar tillgängliga på ett smidigt sätt.

Matchning på verifikat
En transaktion på ditt kontoutdrag behöver hanteras, i vissa fall behöver transaktionen kopplas till ett befintligt verifikat i din bokföring. Nu blir den hanteringen enklare!
Fortnox kommer att matcha dina transaktioner mot befintliga verifikat, och när det finns en unik match så föreslår vi det verifikat transaktionen matchas mot. Matchningen görs på transaktionens summa och datum. Dessa två fält ringas in och föreslaget verifikat bockas i. Detta kommer spara tid och onödiga klick för att hantera dina transaktioner!

Obs! Matchning görs i vår första version endast på verifikat som redan finns när transaktionen läses in till Fortnox.

Nyheter februari

Kontonummer visas för bokföringskonto

När du skapar ett verifikat eller ska "hantera resterande"/ bortskriva ett belopp på en faktura så kommer du numera se både benämningen & kontonumret när du ska välja ett konto. Vi har fått indikationer på att detta skulle underlätta bokföringen och skapa mer kontroll när man väljer ett konto.

Kontera på kostnadsställe/projekt vid skapandet av verifikat 

I de fall du skapar verifikat utifrån en transaktion finns nu möjligheten att ange kostnadsställe och/eller projekt innan transaktionen bokförs. Fälten visas endast om inställningen för kostnadsställe/projekt är påslagen. Inställningen för detta aktiveras under kugghjulet- Bokföring/Fakturering.

Gå direkt till faktura i listvyn

När en transaktion ska kopplas till en faktura har du nu möjlighet att gå till fakturan direkt från listvyn. Fakturanumret är klickbart och länkar dig direkt in på fakturan. Detta gäller både leverantörs- och kundfakturor.

Förtydligande vid påminnelse

När du skickat ut en påminnelse för en kundfaktura kommer transaktionen att bokföras automatiskt om den inbetalda summan avser fakturans grundbelopp samt påminnelseavgiften. Är det så att din kund endast betalar in grundbeloppet kommer transaktionen inte att bokföras automatiskt eftersom vi förväntar oss att summan ska inkludera påminnelseavgiften. För att tydliggöra varför Fortnox inte bokfört transaktionen, trots att summan ser ut att stämma, informerar vi nu om detta i vyn där kopplingen till fakturan görs.

Nyheter januari

Ladda upp underlag

När du skapar ett verifikat är det viktigt att du har ett underlag som styrker din bokföringspost. I Bokföring från kontoutdrag kan du numera enkelt via en knapptryckning ladda upp ett underlag i samband med att du skapar verifikatet. Du använder då knappen Ladda upp underlag.

Matcha transaktion på Ert ordernummer

Fortnox mål är att du ska behöva hantera så få transaktioner som möjligt när du använder Bokföring från kontoutdrag. Nu kan vi även matcha en transaktion mot fältet Ert ordernummer som finns på dina kundfakturor. Detta möjliggör en större flexibilitet i hanteringen av dina kundfakturor, och ger en ökad automatiseringsgrad.

Sökning på kopplat verifikat i vyn Historik

Det finns tillfällen då man kan behöva gå tillbaka och kontrollera hur man har hanterat sina transaktioner. Vid dessa tillfällen är det smidigt att kunna filtrera eller söka fram en viss transaktion. Redan nu kan du göra detta genom att söka på ett verifikationsnummer, och får då en lista med transaktioner som innehåller det verifikationsnummer du sökt på. I framtiden kommer det finnas fler möjligheter att söka eller filtrera ut transaktioner.

Pling i Digital byrå

Du som arbetar i Digital byrå kan nu få pling när det finns händelser att hantera under Transaktioner. På så sätt får du smidigt reda på när något behöver hanteras manuellt i vyn. Tjänsten kallas Digitala banktransaktioner och läggs upp under uppdragskategorin Bokföring.
Läs mer här: Bokföring från kontoutdrag - Digital byrå

Fick du den hjälp du sökte?