Valuta och valutakonto

Bokföring

Här beskriver vi hur du arbetar med valutatransaktioner i Bokföring från kontoutdrag .‍ 

Valutatransaktioner

Kopiera länk hit

Om du får in en transaktion i annan valuta kommer Fortnox att presentera summan i både SEK och i den aktuella valutan. Detta visas både när transaktionen ska hanteras samt i historikvyn.

En valutatransaktion kan bokföras automatiskt enligt samma krav som en transaktion i SEK, dock med ett tillägg: Valutakursdifferensen får inte bli för hög. När en valutatransaktion bokförs automatiskt tar Fortnox hänsyn till om det uppstår en valutakursförlust eller -vinst. Detta bokförs då på det bokföringskonto som finns inlagt under Inställningar - Förvalda konton

Om det skulle uppstå en hög valutakursdifferens mellan det matchade fakturaunderlaget och transaktionen så kommer betalningen inte att bokföras automatiskt. 

Skulle det vara så att det utbetalda/inbetalda beloppet är högre eller lägre än fakturans saldo, så kan du klicka påHantera resterande. Bortskrivningen görs då i den aktuella valutan, men själva bokföringen kommer alltid att ske i SEK. 

Valutakonto

Kopiera länk hit

Även valutatransaktioner som återrapporteras från valutakonton kan bokföras automatiskt enligt samma krav som en transaktion i SEK.

Transaktioner från ett valutakonto saknar valutakurs i bankfilen, så istället hämtas transaktionens kurs från inställningarna för valuta. Om du har aktiverat automatisk hämtning av valutakurser, kommer dessa att uppdateras från Riksbanken för den aktuella dagen och valutan.

Om en automatisk valutakurs inte finns tillgänglig för transaktionens valuta, tillämpas istället manuella valutakurser om de är angivna i dina inställningar.

Om transaktionens valuta saknas både i dina manuella och automatiska inställningar för valutakurser, får du möjlighet att ändra kursen innan transaktionen bokförs. Detta görs genom att klicka på pennikonen bredvid valutakursen. 

Observera att detta alternativ endast är tillgängligt för transaktioner som kommer från ett valutakonto och saknar valutakurs i filen från banken.

Avstämning

Kopiera länk hit

När du arbetar med valutakonton och automatisk bokföring kan du behöva stämma av det bokförda värdet för ditt valutakonto med saldot på bankkontot. Det bokförda värdet jämförs med saldot på bankkontot och den uppskattade försäljningskurs din bank presenterar. 

Avstämningen kan resultera i att du behöver bokföra en valutakursvinst eller -förlust. 

Du kan göra avstämningen när som helst, men det är vanligt att göra det en gång i månaden. Med det här arbetssättet får du ett rättvisande resultat och du effektiviserar den löpande bokföringen av valutatransaktioner. 

Fick du den hjälp du sökte?